Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Öğretim Kurumuna Açılan Pencere: Prag Charles Üniversitesi | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Çek Cumhuriyeti’ndeki Prag Charles Üniversitesi, her öğrencinin eğitim hayatında dönüm noktası oluşturmaya devam ediyor. Eğitim programı boyunca öğrencilerin, sorumluluklarının bilincinde, öz güven ve ideal sahibi olmaları için tüm güçleriyle çaba sarf ediyor. Üniversitenin genel hedefinde; öğrencilerin eğitimden sonra hayatlarında yenilikler yapma gücü ile temayüz etmiş insanlar yetiştirmek yatıyor. Prag şehrinin en köklü üniversitesidir. Çekçe’de ‘Karlof Üniversitesi’, Latincede ‘Karlova Üniversitesi’, Almancada ise ‘Prag Charles Üniversitesi’ olarak tanınıyor. Dünyadaki en eski üniversitelerden biri, Avrupa’nın ise en eski üniversitesidir. Üniversiteyi 1348 de Fransa’da eğitim gören Bohemia’nın 2. Kralı, İmparator 4. Karl inşa ettirdi.

7 Nisan 1348 de yasal olarak yapılan üniversite, başlangıçta yüksek okul vasfını taşıyordu.

İlk zamanlarda üniversitenin kendine ait binası yoktu. Öğrenciler öğretmenleriyle beraber yaşıyorlardı. O gün itibariyle fakülteye ait öğrenci yurdu yapımına başlandı. Eğitim binasının yapımından sonra imparator Karl, öğretmenlerin, talebelerin ve üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda harcanması için din adamlarından vergi almaya başladı. Bununla beraber ülkenin, imparator Karl’a nispeten ‘Karlova’ olarak tanınan tarihi yerlerinden binalar satın aldı. Alınan bu binalar şuan fakültenin idari kısmının yer aldığı, Karlof Üniversitesi’nin temelini oluşturuyor. Buna ek olarak, konferans salonlarının ilki üniversitenin inşasından beri burada bulunuyor.

Başlangıçta Çek’li talebelerin oranı yüzde 20’yi geçmiyordu. Çünkü büyük çoğunluğu bu fakültede eğitim gören, özellikle de Almanlar’ın olduğu yabancı öğrenciler oluşturuyordu. Almanca, on 19.asrın sonlarına kadar eğitim dili olarak kullanılıyordu. Siyasi ihtilaflar sonucunda fakülte, Almanca ve Çekçe olarak iki kısma ayrıldı. İkici dünya savaşından sonra Çek Cumhuriyeti Başkanı Edward Benica, Almanca kısmın kapatıldığını ilan etti. Çekçe’nin açılmasından sonra üniversitenin adı sadece Karl Üniversitesi olarak kaldı. Üniversitenin tüm bölümlerinde dersler hemen başlatıldı. 800 kadar talebenin eğitim gördüğü Tıp fakültesin şöhreti hala sürmektedir. Aynı şekilde burada 700 öğrencinin ders gördüğü felsefe bölümü ile dört yüz öğrencinin ders gördüğü hukuk fakültesinin öneminden bahsedilebilir.

Genel olarak şuan Karlova Üniversitesi’nde farklı bölümlerle beraber 53 binden fazla öğrenci eğitim görmektedir. Aralarında 7 bini yabancıdır. Yabancılar arasında ise en fazla sayı Slovakya, Yunan ve İngiltere’ye aittir. Karlova Üniversitesi dünyanın muhtelif yerlerindeki yüksek öğrenim fakülteleriyle yardımlaşıyor. Bunlar arasında 23 ABD Üniversitesi, 19 Almanya üniversitesi ve 11 tane de Fransa üniversitesi bulunmaktadır. Dünyanın birçok üniversitesindeki seçkin hocalar Karlova Üniversitesi’nde konferanslar düzenlemeye devam ediyor.