Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Paris’te Lübnan konferansı | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Lübnan Ekonomi Kuruluşları ve Ekonomi ve İş Dünyası Grubu’nun 6 Nisan’da Paris’te düzenlenecek olan CEDER (CEDAR) konferansına katılması bekleniyor. Lübnan’ın yaklaşık 20 yıldır en büyük yatırım programını içeren ve 6 Mart’ta düzenlenecek olan “Lübnan’daki Altyapıya Yatırım” başlıklı konferansta ülke ekonomisini çöküşlerden ve yavaşlamadan kurtarması beklenen Paris konferansı kalkınma boyutlarının açıklanması hedefleniyor. Lübnan’daki Altyapıya Yatırım konferansıyla kalkınma oranlarının artırılmasına katkıda bulunulması, istihdam fırsatlarının oluşturulması ve bozulan altyapı için yeni bir projenin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin katılımıyla dün düzenlenen basın toplantısında “Lübnan Altyapı Yatırımları” konferansının organizatörlerinden Rauf Ebu Zeki, Paris konferansının, on yıl sürecek 16 ila 17 milyar dolar arasında değişen kalkınma projelerini içerdiğini söyledi. Konferansın, arama ve sondaj sözleşmelerinin ilk bölümünün imzalanmasından sonra Lübnan’ın petrol sahasına girişiyle eş zamanda gerçekleşmesinden dolayı “önemli kalkınma boyutları” olduğunu kaydetti.

Ebu Zeki, ortaklık yasası çerçevesinde özel sektör için ilk kez 7 milyar dolarlık yatırım imkânı sağlandığını ve çeşitli sektörlerde yer alan projelere katkıda bulunulduğu için konferansın büyük önem arz ettiğini belirtti.

Ebu Zeki, Hariri tarafından başlatılan söz konusu yatırım programının temellerinin eski Başbakan Refik Hariri ile birlikte atıldığını, yeniden yapılandırma ve ekonomik ilerleme aşamasına getirileceğini ve ülkenin ekonomik canlılığını ve bölgesel rolünü yenilemeye yardımcı olacağını söyledi.

Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Konseyi Başkanı Nebil el-Cisr, yatırım programının taşımacılık, su, sağlık, elektrik, iletişim, katı atıklar ve endüstriyel alanlardaki bazı yatırımlar ile kültürel ve turistik miras alanlarını içerdiğini söyledi. Programın yüzde 80’inin ulaşım, su ve enerji sektörlerinin oluşturduğuna dikkat çekti.

Dr. Nedim el-Munla da yeni finansman araçlarının bulunduğunu ve bunların en önemlisi kamu-özel sektör ortaklığını oluşturduğunu belirtti. Ayrıca tüm projelerin yüzde 40’ının kamu-özel ortaklığıyla finanse edilebileceğini ve bütçe açığını olumsuz etkilemeyeceğini vurguladı.

Munla, programın yaklaşık yüzde 60’ının hibeler ve krediler, yani yirmi ila otuz yıllık bir süre zarfında yüzde 1,5’den daha az faizle, 5 ila 10 yıllık bir ödemesiz dönem ile finanse edileceğini söyledi. Lübnan tarihinde istisnai olan kamu ve özel sektör arasındaki ortaklıkla beraber finansmanının ilk kez bu boyuta ulaştığına dikkat çekti.

Lübnan’daki ekonomi kuruluşlarının başkanı olarak görev yürüten Muhammed Choucair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Başbakan Refik Hariri tarafından 1990’lı yılların başında başlatılan yeniden yapılandırma sürecinden sonra çeşitli yatırım ve refah gereksinimlerini karşılayacak güçlü bir temelin pekiştirilmesi için çeşitli altyapı gelişimlerine çok büyük bir ihtiyaç olduğunu gördük. Lübnan özel sektörü, özellikle bu projelere profesyonel olarak yurtiçi ve yurtdışında katılım sağlamak için umutlu bir bekleyiş içinde. Bu bağlamda dost canlısı ve kardeş ülkelerden şirketler ile ittifak kurmaya hazırlar.”

Özelleştirme Yüksek Kurulu Genel Sekreteri Ziyad el-Hayek, geçen ağustos ayında Temsilciler Meclisi’nin kamu ile özel sektör arasındaki ortaklığı düzenleme yasasını kabul etmesinin uluslar arası alandaki ortaklıkların tararına olduğunu kaydetti.

El-Hayek, “Bu yasa, kamu hizmetlerinin güvence altına alınmasına ve ekonomimizin büyümek için ihtiyaç duyduğu altyapının yeniden yapılandırılmasını sağlamak için özel sektörün kapısını açmaya yaradı” diye konuştu.