Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Peynirde bulunan kimyasal bir madde bağımlılık yapıyor | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

ABD Michigan Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı peynirlerin içerisinde uyuşturucularda bulunan ve bağımlılık yapan bir kimyasal madde olduğunu keşfettiler.

Kişilerin belirli yiyecek türlerine bağımlılığını ölçen Yale Üniversitesi’nin gıda bağımlılık ölçümlerini kullanan bilim adamları, öğrencilerden bağımlılık derecelerini ortaya çıkaran 120 soruyu cevaplamalarını istediler. Önce 35 gıda maddesini test ettiler ve ardından bu sayıyı 384’de çıkardılar.

Tüm bu gıda maddeleri arasında ise en çok bağımlılık oranına sahip olanın peynir olduğu belirlendi.

Araştırmacılar yaptıkları çalışmalarda, kazein proteinin, sindirildiğinde kakomorfine dönüştüğünü ve opioid etkiler ortaya çıkardığı sonucuna vardılar. Peynirde bulunan kazein proteinin yeterli miktarda bulunuyor. Sindiriminin ardından ortaya çıkan kakomorfin bağımlılıktan sorumlu beyindeki opioid reseptörlerini yani bir an önce o maddeyi tekrar bulmaya yönelik uyarıda bulunuyor. Araştırmacılara göre, peynir bu durumda kazomorfin salgısı için bir kaynak.

Aynı zamanda, Rusya’da yapılan bir başka araştırma ise, inek sütünde bulunan kazomorfin türünün bebeklerin gelişimi üzerinde olumsuz etkiye sahip olabileceği ve özellikle de otizme benzer etkiler oluşturabileceğini ortaya koydu.

Terim olarak ‘Opioid’, anestezik bulgular içeren morfin benzeri etkileri ifade eder. Ayrıca uyku hali ve depresyona sebep olur.

Tüm bunların yanı sıra daha da kötü olan ise, peynirdeki kalp hastalıklarına sebep olan doymuş yağ ve kandaki yağlanma miktarının yüksek olması. Peynirin bir onsunda yani 28 gramında yüksek oranda doğmuş yağ bulunuyor. Ancak peynirin miktarına dikkat ederek kendinizi kalp hastalıklarına karşı koruyabilirsiniz.