Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Rabıta Genel Sekreteri İsa: Din adına yapılan savaşların dinle ilişkisi yok | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Dünya İslam Birliği (Rabıta) Genel Sekreteri Dr. Muhammed İsa, herhangi bir sembol altında yapılan kanlı çatışmanın doğrudan onu yapan kişiyi veya grubu ilgilendirdiğini belirterek, dinlerin ismi kullanılarak yıkıcı savaşlar yapıldığını ancak hiçbir dinin temelinde buna yer verilmediğini ifade etti.

Bu açıklama Viyana’daki Kral Selman bin Abdülaziz Diyalog Merkezinde gerçekleşen konferans sırasında geldi. Mescidi Haram Vaizi ve Krallık Divanı Danışmanı Salih bin Abdullah bin Humeyd’in de yer aldığı konferansta dünyanın birçok yerinden saygıdeğer din adamları da katılım gösterdi.

“İnsani değerler bir medeniyetin tekelinde olamaz”

Muhammed İsa, genel manada fikir dünyasında özelde de kültürel, dini ve mezhebi ufka ulaşmanın özel bir kavrayış gerektirdiğinin altını çizerek, ortak insani değerlerin sadece belirli bir dinin, kültürün veya medeniyetin tekelinde olmadığını vurguladı.

İnsanlığın bu dünyada koca bir boşluğa düştüğünü söyleyen İsa, ‘’İnsanlığın içine düştüğü bu boşluğun faturası gelecek nesillerin barış ve güvenli yarınlarına kesilecektir’’ dedi.

“İnsanlık vasfımızdan uzaklaştıkça derinliği kaybediyoruz”

Din adına yapılan çatışmaların yanlışlığına vurgu yapan İsa şunları kaydetti , “İnsanlık vasfımızdan uzaklaştıkça sahip olduğumuz derinliği de kaybediyoruz. Din adına yapılan çatışmalar yanlış temellendirilmiş fikirlerden kaynaklanmakta. Çeşitliliğe ve farklılığa karşı olan ayrıca seçim hakkı tanımayan bu fikirler yaratıcının sünnetine aykırıdır. Öte yandan insanlık neslinin geleceğinin devamı ve insanoğlunun sahip olduğu izzet-i ikramı korumak adına insanların birbiriyle iyi geçinmesi, son derece önemlidir. Bizler dinin kültürel ve mezhebi boyutları içerisinde birbirimizi hoş görürsek işte o vakit hikmet ve medeniyette yüksek mertebelere erişebiliriz’’ dedi.

“İslam insan bir merkezli bir dindir”

Rabıta Genel Sekreteri konuşmasını şöyle sürdürdü; “İslam insan bir merkezli bir dindir. İnsanoğlunun seçim özgürlüğünü garanti altına alır ve onu en güzel ahlaka eriştirir. Dinlerin ismi kullanılarak savaşlar tertip ediliyor ve böylece doğuda ve batıda insanlığı aydınlatacak ilim ışığı söndürülmeye çalışılıyor. Şunu iyi bilmeliyiz ki din adına yapılan savaşların hepsi buna sebep olan kişiyi veya grubu bağlar; dini değil. Farklılıklarımızın hikmetini anladığımız vakit bunun nefret, dışlama veya korku değil; zenginlik, birlik ve birbirini tamamlama süreci olduğunu kavrarız.’’

Genel Sekreter, “Milletler refahı, güvenliği ve istikrarı tatmak istiyorsa o zaman adalet ve ahlak ile bezenmeleri gerekir. Birlikte yaşamanın reçetesi ortak insani değerlerin başında gelen dini ve kültürel çeşitliliktir’’ şeklinde konuştu.

İsa, konuşmasının sonunda ise, dünya barışının gelmesi için ortak insani değerlerin sadece yüzde 10’luk bir kısmını gerçekleştirmenin yeterli olduğunu sözlerine ekledi.