Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Şempanzelerin özellikleri ömür boyu sürüyor | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

ABD, İngiltere ve Tanzanya bilim adamlarının ortaklaşa yürüttükleri araştırmada şempanzelerin kişilik özelliklerinin uzun süreler boyunca istikrarlı kaldığı ortaya çıktı. ‘Bilimsel Veriler’ dergisinde yayınlanan çalışmada yapılan testlerin ayrıntılarına yer verildi.

Çalışmanın, primatolog Jane Goodall tarafından Tanzanya’nın Gombe bölgesinde bulunan Milli Park’ın doğal yaşam alanlarında yapıldığı belirtildi. Şempanzelerin Goodall tarafından 50 yıl boyunca incelendiği kaydedildi.

Şempanzelerin kişiliklerinin özellikleri daha önce de birçok bilim adamı tarafından incelenmiş ancak derinlemesine araştırmalar yapılmamıştı. Yapılan açıklamalar, Goodall’ın bu kadar uzun süre ve ayrıntılı olarak inceleme yapan ilk bilim adamı olduğu yönünde.

Zira Goodall’ın ekibi, her şempanzenin davranış ve kişilik özelliklerini sınıflandırmak için ayrı ayrı testler yaptı. Testlerde dürüstlük ve saldırganlık dereceleri değerlendirildi. Şempanzelerin kişilik özelliklerine sahip olduğu kanıtına ulaşıldı.

Araştırmacılar, şempanzelerin incelenmesi konusunda 1970’lerin sonunda oluşturulan arşivlere başvurarak aynı kişilik özelliklerinin sürekliliğini doğrulamak için benzer testleri uyguladılar. Ayrıca yabani bölgelerde yaşayan diğer şempanzeleri de farklı testlere tabi tutarak bulguları öncekilerle karşılaştırdılar. Karşılaştırma sonucunda şempanzelerin aynı kişilik özelliklerinin kayda değer bir şekilde süregeldiğini tespit ettiler. Teste tabi tutulan şempanzelerde yaş ve bilgelik konusunda bir takım değişiklikler kaydedilmesine rağmen şempanze kişilik özelliklerinde insan kişilik ve özelliklerinde olduğu gibi süreklilik olduğunu gözlemlediler.