Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Şizofreni tedavisinde ‘uzun etkili’ ilaç dönemi | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Şizofreni tedavisinde her gün ağızdan alınan ilaçlar yerine enjeksiyon yöntemiyle 15-30 gün ya da 3 ay gibi uzun etkili ürünler, özellikle yalnız yaşayan ve ilaç kullanımını reddetme potansiyeline sahip hastalar için avantaj sağlıyor.

Şizofreni Dernekleri Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Haldun Soygür, Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, şizofreninin düşünce, algılama, duygu ve davranışta bozukluğa yol açan, belirti, bulgu, gidiş, sonlanım ve tedavi bakımından çeşitlilikler gösteren, hastalar ve yakınları için ağır yükler oluşturan bir ruhsal hastalık olduğunu ifade etti.

Şizofreninin, bireysel ve toplumsal maliyeti yüksek hastalık olması nedeniyle, dünyada ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edildiğini, insan ruhunun en karmaşık ve en gizemli hastalığı olma özelliğini sürdürdüğünü belirten Soygür, hastalık ve tedavi sürecinin hem hasta hem da hasta yakınları için zor olduğunu söyledi.

Soygür, şizofreni tedavisinde ilaç kullanımının en önemli bileşeni olduğunun altını çizerek, “İlaçsız şizofreni tedavisi olmaz. Ancak bu sadece ilaç tedavisinin yeterli olabileceği anlamına da gelmez. Sonuçta hiçbir ilaç insana yaşamla nasıl başa çıkacağını öğretemez ve iki insan arasındaki ilişkinin yerini hiçbir ilaç dolduramaz.” dedi.

Uzun süreli ilaç kullanımının gerektiği durumlarda, hastanın yaşam kalitesini artırmak ve ilaç alımını kolaylaştırmak amacıyla ağızdan alınan ilaçların dışında alternatif ürünlerin kullanılabileceğini belirten Soygür, son jenerasyon ilaçların hap yerine enjeksiyon şeklinde uygulanan 15 günde, ayda ya da 3 ayda bir kas içine yapılan ilaçlar olduğunu anlattı.

Soygür, “Bu ilaçların 15 günde bir, ayda bir kullanılanları ülkemizde de kullanılmaktadır ve devlet tarafından karşılanmaktadır. Üç aylık uygulanan uzun etkili bir ilacın da geri ödemesinin yapılması gerekli görünmektedir.” dedi.

Kas içine yapılan uzun etkili ilaçların, hastalığını kabul etmekte zorlanan, ilaç kullanımını reddeden, iç görüsü olamayan ve özellikle yalnız yaşayan hastalarda rahatsızlığın nüksetmesini önlemek, belirti ve bulguları kontrol etmek ve kişinin yaşam kalitesini artırmak için kullanılabileceğini belirten Soygür, uzun süreli ilaç kullanımının şizofrenide nüksleri ve alevlenmeleri kontrol altına aldığına işaret etti.

Haldun Soygür, hastanın ilaç kullanımını sonlandırması halinde rahatsızlığın tekrarlama oranının çok yüksek olduğunu, uzun etkili ilaçların ilaç kullanımında sıkıntı yaşayan, doktorunu görmekte zorluk yaşayanlar için avantaj sağladığını sözlerine ekledi. AA