Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Sudan, mültecilerin sayısının artması nedeniyle krizin derinleşmesinden endişe ediyor | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Sudan hükümeti dün, 3 milyon mülteciye ev sahipliği yaptıkları, bunun yanı sıra terör, yasadışı göç, kara para aklama ve insan ticareti suçlarıyla mücadeleye de devam edildiği açıklamasında bulundu.

Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hasbu Muhammed Abdurrahman, dün katıldığı “Sudan’da ulusal ve uluslararası sorumluluklar kapsamında mülteciler” başlıklı sempozyumda yaptığı konuşmada kaynakların ve imkânların kısıtlı olmasına rağmen ülkenin gittikçe sayısı artan mülteci ve yasadışı göç sorunuyla karşı karşıya kaldığını belirtti. Abdurrahman konuşmasında uluslararası topluma yönelik eleştirilerde bulundu ve mülteci konusundaki çifte standarttan dolayı kamplardaki mültecilerin ihtiyaçlarının sadece yüzde yirmisinin karşılanabildiğini söyledi. Sudan’ın farklı şehirlerindeki ve kırsal bölgelerdeki diğer mültecilerin göz ardı edildiğini vurguladı.

Yardımların yüzde yetmişinin insani yardım kuruluşlarındaki çalışanlara, kalan kısmının da yönetim masrafları ve ulaşım giderlerine harcandığını söyleyen Abdurrahman, uluslararası toplumu mültecilerin artan ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla nakit yardımı yapmaya çağırdı. Yasadışı göç krizine de değinen Abdurrahman, Batı ülkelerini durumun gerçek nedenlerini tartışmaya çağırdı ve göç edilen ülkelerde yoksulluk ve kaynak yetersizliği sürdüğü sürece göçmenlerin yarısının Akdeniz’de boğulacağı uyarısında bulundu. Bazılarının da Avrupa kıyılarına ulaşacağını belirtti.

Etiyopya, Eritre, Somali, Orta Afrika, Suriye ve Yemen’den ülkeye gelen mültecilerin sayısının üç milyonu aştığını söyleyen Abdurrahman, buralardaki mültecilerin, yerel halkla birlikte yeterli olmayan kaynakları paylaşmaya çalıştığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Sudan Temsilcisi Noriko Yoshida, kaynaklarının yetersiz olmasına ve baskılara rağmen
Sudan’ın mülteci almayı sürdürdüğünü açıkladı.

Yoshida, Sudan’daki mültecilere verilen uluslararası desteğin ihtiyaçların yüzde 35’ini karşıladığını belirterek Ek desteğe ihtiyacımız var” dedi. Temsilci, günlük sorunlarına hızlı çözümler bulunmasına ihtiyaç duyan 100 binden fazla Eritreli mültecinin de Sudan’ın doğu sınırına ulaştığı bilgisini verdi.

Kamplardaki bazı çocukların eğitim ücretlerinin karşılanamaması nedeniyle okula gidemediğini söyleyen Yoshida, uluslararası toplumu mültecileri desteklemeye çağırdı.

Hükümete bağlı Sudan Mülteciler Komisyonu Başkanı Hamad el-Cezuli de ülkesinin sadece Güney Sudan’dan bir milyon üç yüz bin mülteci olmak üzere beş ülkeden iki milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Cezuli yetersiz hizmetlerin ve kaynakların yerel halkla paylaşılmasından dolayı insanların zor durumda kaldığını, bu durumun ayrıca doğal kaynakların, özellikle de ormanların bozulmasına neden olduğunu belirtti. Ülkedeki kalkınma çabalarının etkileneceği uyarısında bulundu.