Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Suriyeli 30 bin iş adamı 800 milyon dolarlık yatırım yapıyor | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Mısır’da Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ve Sınai Kalkınma Kurumu tarafından temsil edilen ve hükümet ile ortak yürütülen Suriyeli yatırımcılara ait entegre bir sanayi bölgesi kurulmasına ilişkin çalışma devam etmekte. Proje gerçekleştiğinde Mısır’ın en büyük sanayi kenti ortaya çıkacak.

Mısır’ın En Büyük Suriyeli Yatırımcısı ve Suriye İş adamları Derneği Başkanı Mühendis Haldun el- Muvakkı’nın aktardığı bilgilere göre, 100 şirketin faaliyet göstereceği sanayi kenti, 200 bin metrekarelik bir alana kurulacak. Entegre sanayi bölgesinde; basit ilaç endüstrileri, tekstil, sünger, kağıt ve plastik vb. alanlarda faaliyet gösteren firmalar yer alacak.

Büyük yatırımcı, Mısır ve Suriye medyasına yaptığı açıklamada, sanayi kentinin, hizmet ve lojistik alanlarını kapsamanın yanı sıra, içerisinde ürünlerin sergileneceği bir alan da bulunmakta. Mısır’a döviz sağlanmasına katkıda bulunacak olan bölge sanayisinin, ihracatı özelleştirileceğine dikkati çeken el- Muvakkı, “Yeni şehir, 50 binden fazla Mısır ve Suriyeli işçi istihdam edecek ve Mısır’da kurulacak yeni sanayi şehirlerine örnek oluşturacak bir model alan olacak” dedi.

Mısır hükümeti, 2013’ten beri, Suriyeli yatırımcılardan fabrikalarını Mısır’a taşımalarını, tekstil, ahşap, gıda ve kimya sanayiinin bazı alanlarında uzmanlaşmış fabrikaların kurulmasını talep etmekteydi. Mısır yatırımcılarının yanı sıra, hükümet de projenin gerçekleşmesi için gerekli şartları sağlamakta, Suriye yatırımcılarıyla toplantılar düzenlemekte.

Suriye İş adamları Derneği’nin tahminlerine göre, Mısır’daki Suriyeli işadamlarının sayısı 30 bini bulmakta. Dernek, tekstil ve hazır giyim alanındaki yatırımların, Mısır sanayiindeki en önemli yatırımlar olduğunu belirterek, Suriyeliler tarafından gerçekleştirilen yatırımların hızla büyüdüğüne dikkat çekti.

Dernek Başkanı’na göre, Mısır’daki Suriyeli yatırımcılar, Mısır ekonomisinin ve toplumunun önemli bir unsuru haline geldi. El-Muvakkı, Mısır pazarını ve ekonomisini desteklemek için, sanayi ürünlerine katkıda bulunduklarını vurguladı. Suriyeli giyim fabrikalarından her ay milyonlarca kıyafet Mısır pazarına giriyor. Söz konusu fabrikalar, iç pazarın ihtiyacını karşılamakta. Mısır daha önce bu tür malları ithal ederek döviz harcamaktaydı.

El-Muvakkı, Suriyeliler’in başarısını, Mısır endüstrisinin zayıf olduğu alanlarda çalışmasına bağlamakta. Söz konusu alanlar Mısırlılar’ın; yönetim, uzmanlık ve teknik eleman istihdamında sorun yaşadığı, küçük ve orta ölçekli sanayi alanları oluşturmakta. Özellikle hazır giyim endüstrisi bunların başında gelmekte. Suriyeli yatırımcılar, iyi yönetim, üretim ve pazarlama konusundaki uzmanlıkları ve aralarındaki işbirliğiyle bu engelleri aşabildiler. Bireysel projeler yerine ortak projelerle güç birliğine gittiler.

Suriyeli yatırımcıların bu başarısına karşılık, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Suriyeli iş adamlarıyla birlikte çalışacak uzman bir birim kurulması gerektiğini açıkladı. Bu çerçevede, Mısır Ticaret Odaları Birliği temsilcisi, Kahire Ticaret Odası, Suriyeli İş adamları Derneği ile bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, yeni yatırımlar kurmak, ekonomik ilişkileri geliştirmek ve yatırım projeleri oluşturmak amacıyla yapıldı. Ayrıca değişim ya da ortaklık yoluyla Mısır ile Suriye arasındaki ticareti geliştirmeyi, Mısırlı ve Suriye iş adamları arasında işbirliğini sağlamayı, her iki ülkenin ortak hedeflerine hizmet etmek için, aralarında gerçek bir ortaklık kurmayı hedeflemekte. Mısır, ortak yatırım projeleri kurmak için, girişimcilere daha fazla imkan tanıyacak.