Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Suudi Arabistan, 2017 Yolsuzluk Algı Endeksi’nde 57. sıraya yükseldi | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Suudi Arabistan, Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından yayınlanan Yolsuzluk Algı Endeksi listesinde 57. sırada yer aldı. 2016 yılında 62. sırada bulunan Suudi Arabistan, 2017 Yolsuzluk Algı Endeksi tarafından yayınlanan rapora göre, 5 sıra daha yükseldi. Ülke, önceki raporlarla kıyaslandığında Arap ülkeleri arasında da 3. sıraya yerleşti.

Ekonomi ve Planlama Bakanı Muhammed el-Tuvaicri, Suudi Arabistan’ın 2017 Yolsuzluk Algı Endeksi’nde kaydettiği başarıya dikkati çekti. Ülkenin Kral Selman bin Abdulaziz el-Suud ve (Başbakan Yardımcısı, Savunma Bakanı ve Ekonomik İşler ve Kalkınma Konseyi Başkanı) Veliaht Prens Muhammed bin Selman liderliğinde sürdürülebilir kalkınma ve halkın refahı için ekonomik reform yolunda istikrarlı adımlar attığını vurguladı.

El-Tuvaicri, Kral Selman bin Abdülaziz’in Yolsuzlukla Mücadele Komitesi’nin kurulmasıyla reform yolunda aldığı kararların, ülkedeki bu yöndeki çabalara önemli bir katkı sağladığını belirtti. Bakan bu çabaların, yolsuzluğun ortadan kaldırılması, şeffaflık, adalet, sosyal ve ekonomik istikrar ilkelerinin belirlenmesi ve yatırımcıların ülkeye olan güveninin arttırılması konusunda devletin ciddiyetini ve kararlılığını yansıttığını söyledi. Ayrıca Suudi Arabistan’ın yolsuzlukla mücadele, bütünlük ve şeffaflıkla ilgili uluslararası sıralamadaki konumunu iyileştirmeye yardım ettiğini vurguladı.

Ulusal Kamu Kuruluşlarının Performansını Ölçme Merkezi Genel Müdürü Mühendis Hüsameddin el-Medeni ise, Veliaht Prens liderliğindeki komitenin, dürüstlük, şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele alanlarında sağlam bir temel oluşturan ülke için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti. Ve bu durumun da liderliğin taleplerinin karşılanmasını, kalkınma hedeflerine ulaşılmasını, Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonu amaçlarını gerçekleştirmek için ekonomik dönüşümün hızlandırılmasını sağladığını kaydetti.

El-Medeni, “Hükümet bakanlıklarının, heyetlerin ve fonların performanslarını ölçerek hükümet işlerindeki şeffaflığın artırılması, Suudi Arabistan tarafından stratejik hedeflerin, projelerin ve girişimlerin uygulanmasını sağlamak üzere diğer denetim birimleriyle bütün olarak çalışmak ve hükümetin performansını takip etmek için benimsenen temel taştır” dedi. Hüsameddin el-Medeni ayrıca, böylece ülkenin uluslararası bir başarı kaydettiğini belirtti.

Merkez’in geçtiğimiz ay Uluslararası Performans Platform’unda oluşturulduğunu söyleyen Genel Müdür, “Uluslararası Performans Platformu, Suudi Arabistan’ın uluslararası performans göstergelerindeki ilerlemesini takip etmek ve dünya çapında 200’den fazla ülkenin uluslararası performans göstergelerini gözden geçirmek amacıyla oluşturulmuş elektronik bir platformdur. Platform, Suudi Arabistan’daki kamu kurumlarının, dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin performansı hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlıyor. Hükümet performans düzeyinin ve yararlanıcılara verilen hizmet kapasitesinin iyileştirilmesi için gerekli çalışma ve karşılaştırmaların yapılmasına da katkıda bulunuyor” dedi.

Yolsuzluk Algı Endeksi’nde ilk beş sırada Yeni Zelanda, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsviçre bulunuyor. Endeksin son sıralarında ise Afganistan, Suriye, Güney Sudan ve Somali yer alıyor.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından yayınlanan Yolsuzluk Algı Endeksi; rüşvet, kamu fonlarının zimmete geçirilmesi, kişisel menfaatlerin kullanılması ve kamu hizmeti alanlarındaki torpil gibi yolsuzlukla bağlantılı bazı davranışları ölçüyor. Aynı şekilde yolsuzluk yapan yetkililer için hesap verebilirlik mekanizmaları, hükümetin dürüstlüğe teşvik eden mekanizmaları uygulama becerisi ve çıkar çatışmalarının önlenmesine ilişkin yeterli kanunlar çıkarma gibi mekanizmalar da endeksin takip kapsamına giriyor.

Gösterge sonuçları, bu veriler üzerinde farklı hesaplamalar yapılarak belirleniyor. Her ülke için 0 ila 100 arasında bir puan veriliyor. Sonuca göre daha yüksek yolsuzluk derecesi gözleniyor ve 100 puana ulaşan ülke yolsuzluk sınıfından çıkarılıyor.

Yeni Zelanda 100 üzerinden 89 puan ile 2017 Yolsuzluk Algı Endeksi’nde birinci sırada yer aldı.