Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Suudi Arabistan’ın 2019 bütçesi 1 trilyon 106 milyar riyale ulaşması bekleniyor | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı, 2019 bütçesinin 1 trilyon 106 milyar riyal gibi bir rekor seviyeye ulaşacağının tahmin edildiğini açıkladı. Bakanlık, orta vadede uygulanacak program ve girişimlerin, Suudi Arabistan’ın daha ümit vaat eden bir ekonomiye kavuşmasını sağlayacak.

Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, 2019 yılında gayri safi yurtiçi hasıladaki (GSYİH) reel büyüme oranının yüzde 2.3 oranına ulaşmasının beklendiğini aktararak, mali stratejinin, orta vadede büyümenin yanı sıra bütçedeki açık oranları azaltmaya ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini desteklemeye katkıda bulunacağını söyledi.

Petrol dışı gelirlerin geliştirilmesi için birçok girişimin başarılı bir şekilde uygulandığını aktaran el-Cedan, mevcut mali yılın ilk yarısındaki bütçe açığının, harcamaların yüzde 26 oranında artmasına rağmen, geçen yılın aynı dönemine kıyasla gerilediğini bildirdi.

2023 yılına kadar uygulanması hedeflenen finansal denge programının, sadece finansal performansı amaçlamadığını, orta vadede kamu maliyesinin ekonomik aktivitesi ve sürdürülebilirliğini teşvik etme ile ekonomik büyümeyi teşvik eden, gelecek vaat eden ve sürekli istihdam fırsatları yaratan yapısal reform sürecini hızlandırmayı hedeflediğini de kaydetti.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Organizasyon İşleri Müsteşarı Yaser el-Kahidan ise, Maliye Bakanlığı’nın bütçe hazırlama sürecini geliştirmek için bir strateji benimsediğini dile getirdi.

El-Kahidan, ekonomik büyüme ve özel sektörün teşvik edilmesi hedefi çerçevesinde, 2019 bütçesindeki toplam harcamaların 1 trilyon 106 milyar riyale ulaşmasının beklendiğini de açıkladı.

Maliye Bakanlığı Gelir İşleri Müsteşarı Tarık bin Abdullah eş-Şuheyb de, Suudi hükümetinin, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkilerini hafifletmek için gelir kaynaklarını çeşitlendirmek için mali ve yapısal reformların uygulanmasını gerekli gördüğünü ifade etti.

Eş-Şuheyb, “Geçtiğimiz iki yıl boyunca uygulanan tedbirler ve finansal reformlar meyve vermeye başladı ve devletin petrol ve petrol dışı gelirlerini doğrudan ve olumlu yönde etkiledi” dedi.