Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Suudi Arabistan, Askeri Endüstri Genel Komisyon’u kuracak | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Muhammed bin Selman bin Abdulaziz’in başkanlığında bugün Askeri Endüstri Genel Komisyonu kurmaya karar verdi.

Komisyon, Krallık’ta askeri endüstri sektörünü düzenlemeyi, geliştirmeyi ve faaliyetlerini takip etmeyi hedeflemekte. Komisyon tüzel kişilik, mali ve idari açıdan bağımsız olacak. Ana merkezi Riyad’ta olacak.

Suudi Arabistan şirketleri öncelikli olmak üzere komisyon tarafından belirlenen özel yönetmeliklere göre askeri endüstri ve onu tamamlayıcı sektörlerle ilgisi olan politika, strateji ve yöntem önerme, askeri silah, mühimmat, ekipman, teçhizat ve askeri giysileri tedarik faaliyetlerini yönetme, krallık güvenlik ve askeri yetkililerini silahlandırmaya özel bakım ve işletim sözleşmeleri kurma, ürünlerin ve hizmetlerin gerekli şartların uygunluğunun kontrol edilip kabul edilmesi komisyonun görevlerindendir.

Komisyon ayrıca, yerli ve yabancı, özel ve kamu sektörlerine Krallık’ta askeri ve tamamlayıcı endüstriler kurulması için lisans çıkarma, yabancı şirketlerle yerel içeriği arttırmak için teknoloji transferi için görüşmeler yapma diğer taraftan sektördeki tüm Ar- Ge çalışmalarının yönetilmesi, bununla birlikte Ar-Ge kaynaklarının özelleştirilmesi, teknoloji transferi ve Ar- Ge projelerini yönetme, gerektiğinde içeride ve dışarıda üniversiteler ve araştırma merkezleri kurma görevlerini de yerine getirecektir.

Askeri Endüstri Genel Komisyonu, bunların yanında sektörün ihtiyaçlarına bağlı teknik eğitim ve öğretimi sağlayacak ilgili makamlarla organize olacak, teknik kabiliyetleri bir araya getirmeye çalışacak ve gelişmesi için teşvik unsurları kullanacak. Ayrıca, yerel şirketler arasındaki proje dağılımı dikkate alınarak yerel üreticilere teknoloji transferini destekleyecek ve iç ve dış sektörlerin tanıtımını yapacak, yerli üreticilerin eğitimine katkı sağlayacak. Komisyon aynı zamanda gereken alt yapıyı sağlayacak, yerli askeri üretimi geliştirecek. Diğer yandan dahili ve harici özel ve genel sektörler için strateji ortaklıkları kuracak.
Komisyonun Savunma Bakanı Veliaht Prens Muhammed bin Selman bin Abdulaziz’in başkanlığında bir yönetim kurulu olacak. Yönetim kurulunda, Enerji ve Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı, Maliye Bakanı, Ticaret ve Yatırım Bakanı, Suudi Askeri Endüstri Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı yer alacak. Ayrıca söz konusu bakanların yanı sıra ‘Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Muhafız Bakanlığından’ birer temsilci ve komisyonun çalışma alanında uzman üç kişi de yönetim kurulunda yer alacaktır.