Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Suudi Arabistan Başsavcılığı: Ceza davaları Kamu Savcılığı’nın yetkisinde | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Suudi Arabistan Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamayla son dönemde görülen bir dizi ceza davasıyla ilgili olarak dolaşan iddialara cevap verildi. Davaların yönetmelik ve talimatlar uyarınca Kamu Savcılığı’nın yargı yetkisi dâhilinde olduğu belirtildi.

Medyada yapılan bazı söylemlere cevap olarak yapılan açıklamada delil, analiz, soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki tüm ceza davalarıyla ilgilenen yetkili organın Kamu Savcılığı olduğu vurgulandı. Kamu Savcılığı dışında hiçbir kişi veya kuruluşun müdahale etme veya yetki verme hakkına sahip olmadığı kaydedildi.