Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Suudi Arabistan düşük gelirli vatandaşlarına ek ödenek sağlıyor | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Suudi Arabistan, bugün yaptığı açıklamada düşük gelirli vatandaşlara yıllık ödenek ve geçim masrafların karşılanması da dâhil olmak üzere mali destek vereceğini açıkladı. Güney sınırındaki muhafızlara da ödül verileceğini duyurdu.

‘Vatandaş hesabının’ yanın sıra Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın daha önce yaptığı açıklamalar doğrultusunda düşük gelirli vatandaşların fiyat artışlarından zarar görmemesi için hesaplarına ilk kez ücret yatırıldı. Ayrıca Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, 2017/2018 mali yıl için memur ve askeri personel olan vatandaşlarına yıllık ek ödenek sağlanmasını içeren bir karar çıkarılmasını emretti. Bir yıl boyunca memur ve askeri personel olarak görev yapan vatandaşlara aylık bin riyal değerinde hayat pahalılığı bedeli ödenmesine karar verildi. Ülkenin güneyindeki operasyonlara katılan sınır muhafızlarına da 5 bin riyal ödenek sağlanacağı kaydedildi.

Kraliyet emirleri, sosyal güvence sahipleri ve emekliler gibi düşük gelirli vatandaşları da kapsıyor. Alınan kararlar kapsamında emekli maaşlarına da bir yıl boyunca 500 riyal tutarında hayat pahalılığı bedeli ödeneceği belirtildi. Sosyal güvenceden yararlananlara da hayat pahalılığı nedeniyle 500 riyal değerinde aylık ödenek sağlanacak. Öğrencilere verilen teşvik ödüllerinde de yüzde 10’luk bir artışa gidilecek.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, daha önce yaptığı açıklamalarda ekonomik zorlukların üstesinden gelineceğini ve Suudi Arabistan’ın gelir kaynaklarının çeşitlendirileceğini vurgulamıştı. Ayrıca tüm vatandaşların yararlanacağı, toplumun her kesiminin ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulacağını da taahhüt etmişti. Son emirlerin söz konusu taahhütlerle uyumlu olarak verildiği belirtildi.

Kraliyet emirleri, devletin özel sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanan vatandaşlara katma değer vergisi sağlamasını da içeriyor. Ayrıca ilk kez ev alacaklara vergi indirimi de uygulanarak ödeyecekleri katma değer vergisinin en fazla 850 bin riyal değerinde olacağı belirtildi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, devlet memurlarının maaşlarının ödenme tarihlerinin, miladi takvime göre her ayın 27’sinde olacak şekilde olmasını istedi. Selman’ın emirleri doğrultusunda hizmet faturaları, maaş ödemesinden sonraki hafta olacak şekilde standart hale getirilecek.