Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Suudi Arabistan, hacılar için yiyecek satışı yapan iş yerlerini teftiş etmek için bir plan hazırladı | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Genel Kurulu (SFDA), hacıların gıda ve ilaç güvenliğini sağlamak ve kullandıkları tıbbi ürünlerin ve cihazların yeterliliğinden emin olmak amacıyla Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’deki kontrol ve bilinçlendirme programlarını yoğunlaştırdı.

Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Kurumu Genel Başkanı Dr.Hisham al-Jdaa, kurumun Hac mevsimi için hacılara hizmet veren lokantalara yapılan teftişi arttırmayı içeren planın hazırlandığını açıkladı. Hac mevsimi içerisinde Medine-i Münevvere ve Mekke-i Mükerreme’deki kutsal misafirlerin, gıda kaynaklı hastalıkları önlemek, ilaçları muhafaza etmek, tıbbi cihaz ve ürünleri kullanmak konusunda tavsiyeler sunmak için kurumun faaliyetleri arasında büyük bir bölüm oluşturduğunu ekledi.

Hac mevsiminde gıda ve ilaç genel kurulunun planı: Hava, deniz ve kara yoluyla, gelen gıdaları, ilaçları ve tıbbi cihazları teftiş etmeyi amaçlıyor.