Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Suudi Arabistan’dan İsrail’e Mescid-i Aksa kınaması | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

ŞARKU’L AVSAT -RİYAD -Suudi Arabistan, İsrail makamları tarafından alınan Mescid-i Aksa kararlarını kınadığını yineledi. Riyad Hükümeti, Uluslararası toplumdan, Filistin halkına karşı İsrail saldırganlığının devam etmesi karşısında sorumluluk üstlenilmesini istedi. Açıklama, pazartesi günü Cidde’de, Es-Selam Sarayı’nda Kral Selman bin Abdulaziz’in başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısında geldi.

Toplantının başında, Kral Selman, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Hasan el-Beşir ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile toplantısının sonuçları ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman ile telefonda görüşmesinin içeriği hakkında brifing verdi.

Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad, Bakanlar Kurulu’nun daha sonra bir takım yerel konuları ele aldıklarını, uluslararası ve bölgesel konulardaki olaylar hakkındaki raporları değerlendirdiklerini açıkladı.

Bakanlar Kurulu, Kral Selman’ı yerel ve uluslararası değişikliklerin gereklerine ayak uydurmak ve devlet organlarının modern şekilde gelişmesi, verimliliğinin artması, çalışmalarının hızlı ve doğru şekilde uygulanması ve vatandaşlara hizmetleri en üst düzeyde sağlamak için çıkardığı kararlar yüzünden teşekkür ve takdir etti.

Bakanlar Kurulu, Kabe’nin dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirlerine hizmetlerinden, hacılar ve umre ziyaretçileri için tüm imkanların sağlanmasından dolayı Suudi Krallığı ile gurur duyduğunu tekrarladı. Kurulda, umre mevsiminde 6 milyon 750 bin hacı vizesine ulaşılma başarısına dikkat çekildi.

Suudi Arabistan Konseyi, insani gelişime ve vatandaşın refahını güçlendirmeye önem verdiklerini vurguladı. Ulusal düzeyde sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmeye olan taahhüdünü yineledi. Yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde kalkınma hedeflerine ulaşmak için, Birleşmiş Milletler ve stratejik ortakları ile işbirliğini sabırsızlıkla beklediklerini açıklamalarına ekledi.

Öte yandan, Bakanlar Kurulu, IMF’nin Suudi Krallık ulusal ekonomik eğilimleri ve 2030 Vizyonu uygulamasında, bugüne kadar ki ilerlemesi sonucu ‘cesur bir reform” ibaresi yer alan raporunu memnuniyetle karşıladı.

Bakanlar Kurulu İran’ı Abdali terör hücresi’ne destek verdiği gerekçesi ile Kuveyt tarafından İran diplomatik misyonu hakkında alınan karar için, Kral’ın desteğini yineledi.

Konsey, Kudüs’te Mescid-i Aksa’daki son gelişmeler ve İsrail ihlalleri üzerine Arap Birliği genel merkezinde daimi delege düzeyinde acil bir toplantı gerçekleştirdiğini vurguladı.

Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Dr.  Avvad bin Salih el-Avvad, Şura Meclisi çalışmalarında gündemdeki konu listeleri hakkında bilgi verdi.

Konsey, aşağıdaki konuları bitirdi;

Konsey, Veliaht Prens, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik İşler ve Kalkınma Kurulu Başkanı tarafından bakıldıktan sonra, Krallık Ulusal Atom Enerjisi Projesi adında milli bir proje oluşturulmasını onaylama konusunda anlaştı.

Ekonomik İşler ve Kalkınma Konseyi olarak 16/9/1438 H. tarihli (12-59 / 38 / d) sayılı karar aşağıdaki gibidir;

No. (552) karar sayılı 1 / iptal (ikincisi) 25. / 12/1437 hicrî

Çalışanların, işini gerektiği gibi yaptığı takdirde, düzenli izin yapması veya izin süresini kısaltması talep etmesi caizdir, bakiye 3 yıl içinde 36 gündür.

Çalışanlar, Bakanlar Kurulu Kararı No. (552) ve 25. / 12/1437’e yürürlüğe girmesinden sonra, önceden kalan izin haklarını kullanmak istiyorlarsa, bu tür izin süresi bu kararın yürürlüğe girmesinden itibaren düzenli izninin haricinde tutulur.

Kamu kurum ve fonları dahil tüm devlet kurumlarında düzenli çalışanlara ilişkin izin hükümleri güncellenmiştir.