Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Suudi Arabistan, kadın haklarına ilişkin yasanın devamlığını onayladı! | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Suudi Arabistan, “İslam Şeriatı’nın hüküm ve şartlarına uygun olarak” kadın haklarına ilişkin tüm yasaların güçlendirilme ve korunma faaliyetlerinin devam ettiğini vurguladı. Ayrıca kadınların bütün düzeydeki eğitim ve öğretim haklarından eşit şekilde faydalanmalarını, “kalkınmaya tam ve eşit olarak katkıda bulunmalarını sağlamak için vazgeçilmez bir unsur” olarak niteledi.

Açıklama Suudi Arabistan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Misyonu’nun üçüncü sekreteri Fevzi el-MuhidEden geldi. Muhid, çarşamba günü Suudi Arabistan’da ‘kalkınmada kadın’ konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmada, BM’deki yoksulluk ve diğer kalkınma sorunlarının ortadan kaldırılması konusundaki 24. maddenin kapsadığı çalışmalardan bahsedildi.

Söz konusu konuşmada, kadın ve erkeklere ehliyet izni de dâhil trafik sistemi ve uygulama tasarısı hükümlerinin yerine getirilmesine dikkat çekilirken, bu durumun “büyük ekonomik ve sosyal boyutlara sahip olduğu, çünkü sadece toplumsal bir değişim olmayıp, ekonomik reform sürecinin de bir parçası olduğu” kaydedildi.

El-Muhid konuşmasında, ülkesinin sürdürülebilir kalkınma hedefiyle 2030 Suudi Arabistan Vizyonu kapsamında büyük ölçüde kadın gücüne de imkân verileceğini kaydetti.

Ulusal dönüşümün en önemli ekseni olarak kadınların işgücü piyasasına katılımının yüzde 22’den yüzde 30’a yükseltildiğine dikkat çeken el-Muhid, bunun da kadınlar için “1 milyon yeni iş imkânı” anlamına geldiğini ifade etti. “Kadınların ekonomi, eğitim ve sosyal alanlarda güçlenmesi, Suudi Arabistan Krallığı’nın daha fazla fırsat ve gelir kaynağı sağlayan sağlam bir ekonomi izlemesi için ulusal bir hedef haline geldi.” şeklinde konuştu.

Fevzi el-Muhid, Suudi kadınların kayda değer bir başarıya ulaştığını belirterek, “Suudi toplumunun ayrılmaz bir parçası” olduklarını kaydetti. Ayrıca belediye meclisine bir seçmen ve bir aday olarak girebileceklerini ve Şura Meclisi’nde, Ticaret Odaları Yönetim Kurumları’nda bölgesel ve uluslararası konferans ve toplantılarda üye olarak varlık gösterebileceklerini söyledi. Muhid, resmi heyetlere katılıp yurtdışında Krallığı temsil etmeye çalışan diplomatik kadrolarda da bulunabileceklerini vurguladı.

Ayrıca Suudi Arabistan’ın, kadınları ekonomiye entegre etme açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. “Suudi kadınlar iş geliştirme sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Ayrıca Krallığın özel sektöre girme prosedürlerini kolaylaştırıyor” dedi.

Suudi Arabistan’da kadınların katılım oranının son yıllarda önemli ölçüde arttığını ve 30 bini geçtiğini belirtirken, kadınlar için gayrimenkul hacminin 82 milyar dolara ulaştığını söyledi. Muhid ayrıca “Kadınların liderlik ettiği küçük ve orta çaplı projelerin sayısı 20 bini aştı. Kadınların özel sektördeki toplam yatırım hacmi yüzde 21’den daha fazla ve Suudi yatırım fonlarında yüzde 20’den fazla fonları bulunuyor” şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan’ın Birleşmiş Milletler Daimi Misyonu’nun üçüncü sekreteri Fevzi el-Muhid, Suudi Arabistan üniversitelerine kayıtlı öğrencilerin yüzde 52’sini kadınların oluşturduğunu ve ülkesinin yurt dışındaki 35 binin üzerinde kadına burs imkânı tanıdığını belirtti. Kadınların özellikle ticaret, yönetim, bilgi, iletişim ve teknoloji alanlarında her düzeyde eşit eğitim ve öğretim hakkına sahip olduğuna dikkat çekti. “Eğitim, kadınların kalkınmaya katkıda bulunmalarını sağlamak için önemli bir unsurdur. Bu nedenle, üniversitelerde daha fazla bölüm açıldı. Bu sayede kadınlar da mühendislik, mimarlık, hukuk, çevre koruma gibi erkeklerle sınırlı bölümlerde okuyabilecek” ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan’ın, “İslam Şeriatının hüküm ve şartlarına uygun olarak” kadın haklarına ilişkin tüm yasaların güçlendirilme ve korunma faaliyetlerini onayladığını söyleyen Muhid, ayrıca Suudi kadınların, işgücü piyasasını inşa etme ve geliştirme, yeteneklerini geliştirme, yatırım yapma, toplumun ve ekonominin gelişmesine katkıda bulunma sürecinde önemli birer ortak olduğunu vurguladı.