Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, enerji verimliliği için ulusal bir şirket kuruyor | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, 2030 Vizyonu ile uyumlu olarak, ülkedeki tüm mevcut binalarda ve devlet tesislerinde enerji kullanım verimliliği ve ekonomik çeşitliliğini artırmak amacıyla Ulusal Enerji Verimliliği Şirketi’nin kurulacağını duyurdu.

Şirket, Enerji, Sanayi ve Mineral Kaynakları Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Suudi Enerji Verimliliği Merkezi’nin bir araya gelmesiyle kurulacak. Suudi iş sektörü için yeni yatırım fırsatları oluşturması beklenen şirket projelerinde, özel sektörle birlikte çalışacak. Şirketin, bu sektördeki genel pazar payının, yıllık yaklaşık 800 bin dolar olmak üzere toplam 11 milyar dolar olacağı tahmin edilmekte.

Enerji verimliliği sektörü, ulusal düzeyde yaklaşık 35 milyar doları aşan pazarı bulunan önemli bir sektördür. ABD, Avrupa ve Çin pazarları, küresel piyasanın yaklaşık yüzde 90’ını elinde bulunduruyor.

Ulusal Enerji Verimliliği Hizmetleri Şirketi için ayrılan sermaye, yaklaşık 500 bin dolar. Şirket, yaklaşık yüzde 70’ini devlet binaları ve tesislerinin oluşturduğu bu alandaki projeleri finanse edecek ve yönetecek. Projeler ile hükümet harcamalarındaki elektrik tüketimi payının azaltılması hedefleniyor. Bu azalma petrol üretimindeki enerji kullanım oranına da yansıyacak.