Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Suudi Arabistan Şura Konseyi, ayrımcılıkla mücadele ve rüşvet yasalarını görüştü | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Suudi Arabistan Şura Konseyi, Konsey kurallarının 23. Maddesi uyarınca üyelerinin sunduğu ayrımcılıkla mücadele ve nefret söylemi hakkında hazırlanan İslami ve Adli İşler Komisyonu’nun raporunu tartıştı.

İslami ve Adli İşler Komisyonu’nun raporunda dinlere saygısızlık eden ve nefret söyleminde bulunanlara yönelik 29 maddelik bir teklif taslağı tavsiyesinde bulundu.

Teklifin ana hedefinin birey ve gruplara karşı her türlü ayrımcılığın cezalandırılması, renk, cinsiyet, ırk veya mezhep yüzünden birey ve gruplara yönelik ayrımcılığın önlenmesi olduğu belirtildi. Ayrıca kabile, bölgesel ve mezhepsel kavgaların yayılmasının da önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Konsey oturum esnasında sivil ve askeri personelin bireysel hesaplarına yönelik veri tabanının yenilenmesi ve devlet kurumlarıyla işbirliği içinde emekli olmaları konularında oy kullandı.

Aynı oturumda, Ulaştırma ve İletişim Komitesi’nin önerileri konusunda da oylama yapıldı. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Bilgi ve İletişim sektörünü üretken bir endüstriye dönüştürmek için operasyonel bir plan hazırlanması çağrısında bulundu. Ayrıca performans göstergelerinin geliştirilmesini talep etti.

Konsey’de ayrıca Sosyal İşler, Aile ve Gençlik Komitesi’nin raporu da görüşüldü. İslami ve Adli İşler Komisyonu, en önemli tavsiyelerini Sosyal Kalkınma Bankası’nın tüm kollarında kadın kontenjanı açılması doğrultusunda yaptı.

Konsey’in çarşamba günü yapılan 66. olağan oturumunda iki üyesi tarafından sunulan rüşveti önleme sisteminde değişikliğe gidilmesi gündeme geldi. Konuya ilişkin Güvenlik İşleri Komitesi’nin raporu görüşüldü.

Komite, rüşvet, idari yolsuzluk ve yasadışı kazancın azaltılması için sistemin değiştirilmesi tavsiyesinde bulundu.