Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Suudi Arabistan terörist olarak aranan 40 Husi liderin isimlerini açıkladı | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Suudi Arabistan, terörist olarak aranan 40 Husi lideri ve çeşitli terörist faaliyetleri planlama, uygulama ve destekleme sorumlularını içeren bir liste yayınladı. Yakalanmalarına yardımcı olanlara veya yerlerini bildirenlere ödül verileceği bildirildi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi, “Krallık terörle ve finansman kaynakları ile ayrıca aşırılık yanlısı düşünceleri yayma konusunda mücadele etmekte. Bunları ortadan kaldırıp toplumu bunlardan korumak için çalışmalarını sürdürmekte. Husi grup terörist faaliyetlerini arttırmanın yanı sıra İran rejiminin desteğiyle (bölgedeki tüm terör örgütlerinin finans kaynağı) Krallığın güvenliğine zarar verme çabalarına devam etmekte. Ayrıca Husi terör örgütünün Lübnanlı terörist grup Hizbullah ile işbirliğinin geliştirilmesi, deneyim alışverişinde bulunulması ve bu terör örgütleri arasındaki askeri yeteneklerin güçlendirilmesi gözlemlendi.”

Ayrıca söz konusu terörist grupların daha önce balistik füzeler kullandıkları da bilinmekte. Bu tehlikeli füzeler, uluslararası meşruiyet çerçevesinde haydut terörist gruplar tarafından krallık şehirlerini doğrudan tehdit altında bırakarak Krallığın güvenliğini, huzur ve güvenliğini bozmayı amaçlıyor.

Yerini bildiren ya da sağ teslim edene para ödülü

Suudi Arabistan, Yemen’de terör eylemlerini planlama, uygulama ve desteklemeden sorumlu 40 kişinin yer aldığı bir liste yayımladı. Ayrıca yerini bildiren ya da sağ teslim edene para ödülü verileceği de ifade edildi. Krallık, söz konusu bilgilere sahip olanları, açıklanan güvenli iletişim araçları vasıtasıyla yetkili makamlarla iletişim kurmaya çağırıyor. Verilen bilgilerin ve ihbar edenlerin gizliliğinin korunacağının teminatı verildi.

Listenin başında Husi lideri yer alıyor

Listenin başında Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi’nin yer aldığı ve yerini bildiren ya da sağ teslim edene 30 milyon dolar para ödülü verileceği ifade edildi. Açıklamada, Husiler ve eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları tarafından kurulan Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Salih es-Samad, Husilerin hükümetinde Ulaştırma Bakanı Zekeriyya eş-Şami, Askeri İstihbarat Başkanı Abdullah Yahya Ebu’l Hakim, Abdulmelik el-Husi’nin kardeşi Abdulhalık el-Husi, Savunma Bakanı Muhammed Nasır el-Atıfi, komutanlardan Yusuf el-Medani, İç İstihbarat Başkanı Abdulkadir eş-Şami, Dış İstihbarat Başkanı Abdurrab Salih Cerefan ve Askeri Danışman Yahya Muhammed eş-Şami için ise 20 milyon dolar ödül belirlendiği kaydedildi.

Abdulkerim el- Husi için 15 milyon dolar verileceği belirtilirken Abdulmelik el-Husi’nin kardeşi ve Eğitim Bakanı Yahya Bedreddin el-Husi ile Gençlik ve Spor Bakanı Hasan Muhammed Zeyd, Sefer es- Sufi, Muhammed el- Gumari, Abdurrezak el- Mervini, Amir el- Murani, İbrahim eş- Şami, Fadl el- Muta’, Muhsin el- Humezi, Ahmed Dağıstan ve Yusuf el- Feyşi için 10 milyon dolar, Enformasyon Bakanı Ahmed Muhammed Hamid, Sivil Hizmet Bakanı Talal Aklan ve Adalet Bakanı Ahmed Abdullah Akabat, Hüseyin el- İzzi, Abdulilah Hacer, Faris Menna’, Abdullatif el- Mehdi, Abdulhakim el- Hayvani, Abdulhafız es- Sekkaf, Mübarek ez- Ziyadi, Ali er- Ruzami, Salih eş- Şair, Ali el-Muşki, Muhammed Şerefeddin Dayafllah eş- Şami, Ebu Ali el- Kehlani ve Ali Karşe için ise 5 milyon dolar para ödülü konuldu.