Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Suudi Arabistan: Üretim hatası olan 13 bin elektronik alet ele geçirildi | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Enerji, Sanayi ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Suudi Kalite ve Standart Heyeti ve Suudi Enerji Verimliliği Merkezi’nin de yardımlarıyla, Krallık çapında planlanmış denetim turlarında kontrol ekipleri, Ticaret ve Yatırım Bakanlığı ile birlikte 13 bin 775 elektronik alete el koydu. Bu işlem ise, enerji verimliliğini artırma hedefiyle tek bir sistem olarak faaliyet gösteren birkaç devlet kurumu tarafından gerçekleştirilen çabanın bir parçası sayılıyor. Bu mekanizma; Ticaret ve Yatırım Bakanlığı, Enerji, Sanayi ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Suudi Kalite ve Standart Heyeti, Suudi Gümrükleri ve Suudi Enerji Verimliliği Merkezi gibi yetkili makamlardan oluşan bir çalışma ekibi tarafından yürütülüyor.

Teftiş turları kapsamında, 19 fabrika ziyaret edildi, 30 numune geri alındı; testlerin ardından 11 numunenin, standart bakımından, geri kalan 19 numuneyle uyuşmadığı tespit edildi. Teftiş işlemlerinin sonunda ise, 13 bin 775 elektrikli eşyaya el konuldu.

Suudi Enerji Verimliliği Programı, bir dizi devlet kurumunun bir araya geldiği bir çalışma mekanizması içerisinde, en düşük seviyedeki enerji üretimini sağlama ve tüketici verimliliğini artırma gibi özelliklere tabi olmak için, çalışmaları izlemeye devam etmeyi amaçlıyor.