Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman kimdir? | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Ülkesindeki siyasi, ekonomik ve toplumsal arenada dikkate değer atılımlarda bulunan ve Suudi Arabistan Savunma Bakanı, Ekonomi ve Kalkınma Meclisi Başkanı unvanlarına sahip olan Veliaht Prens Muhammed bin Selman bin Abdulaziz, uluslararası arenada da küresel bir aktör olarak kabul ediliyor.

Veliaht Prens, yaşanan gelişmelerdeki tutumuyla birçok başarıya imza atıyor. Belki de söz konusu başarılardan en önemlileri arasında Yemen’deki Husi darbesine karşı meşru Yemen hükümetine destek olma ekseninde gerçekleştirilen “Kararlılık Fırtınası Operasyonu”na katkıları yer alıyor.

Prens, terörün her türlüsü ile mücadele etmek için Teröre Karşı İslam İttifakı’nın kurulduğunu, merkezinin de Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad olacağını duyurdu. Bu çerçevede Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz’in yönlendirdiği birçok ülkeye ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretler boyunca söz konusu ülkelerin yönetim kadrosu ve yetkilileri ile hem Arap-İslam dünyasının hem de uluslararası arenanın şahit olduğu hadiseleri ve meseleleri değerlendirerek kendi ülkesi ile bu ülkeler arasındaki işbirliğine işaret etti.

Söz konusu ziyaretlerin birçok getirisi oldu. Özellikle Tahran’daki Riyad Büyükelçiliği’ne yönelik saldırının ardından, güvenlik ve istikrara dokunulmasına taviz verilmeyeceğine dair kendi ülkesi ile Körfez ülkeleri arasındaki dayanışmayı pekiştirdi.

Prens ayrıca ülkesinin kalkınması ve gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi alanlarında da yeterliliğini ispatladı. Düşmanlara ve ümmetin meselelerine karşı ülkesini korumak için gelişmiş bir savunma sistemi kuran Prens, Kral Selman Bin Abdulaziz’in Arap ve İslam coğrafyasının her bir köşesinde emniyet ve istikrarın yaygınlaştırılması amacı için çalıştı. Bu yolda ülkesinin gemisini güvenli sahillere çıkartmak, Suudi Arabistan içinde elde edilen kazanımları ve uluslararası denklemde zor elde edilmiş olan ağırlığını korumak yönündeki isteklerini de hayata geçirdi.

Prens Muhammed bin Selman, kendisine verilen görevlerin altından başarıyla kalkarak kayda değer bir varlık gösterdi. Veliaht Prens’in seçilmesi konusundaki devlet kararında da bu duruma şu şekilde işaret edilmişti:

“Veliaht Prens Muhammed bin Nayef bin Abdulaziz Al Suud’un Veliaht seçiminde, kardeşim Hadimu’l -Harameyn Merhum Kral Abdullah Bin Abdulaziz ile birlikte kökleştirdiğimiz yol üzere yürüyeceğini içeren 29 Nisan tarihli mektubunu okuduk. Prens Muhammed bin Nayef, seçimin, her açıdan devletin yüce menfaatlerini gerçekleştirmek adına gerektirdiklerine Prens Muhammed Bin Selman Bin Abdulaziz’in yeterlilikleri ile bu özellikleri taşıdığına (elhamdülillah) ve bunun da üstlendiği görevlerdeki (Allah’ın desteğiyle) başardığı işler yoluyla herkes tarafından görülebildiğine, bu makam için uygun olduğuna, (Allah’ın yardımıyla) bu makamın gerektirdiği ağır sorumlulukları kaldırmaya güç yetirebileceğine bakıldı. Ve yetkinin meşru bir şekilde Hükümet Temel Kanunu’nda belirtilen niteliklere sahip birine devredilmek suretiyle, meşru hedefleri gerçekleştirmenin gereklerine dayanarak, Prens Muhammed Bin Selman Bin Abdulaziz’i Veliaht olarak aday gösterdi.”

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, ülkesinin siyaset sahnesinde yerini alırken Üçüncü Suudi Devleti’nin kurucusu olan dedesi Kral Abdulaziz’in özelliklerini taşımakla birlikte; insanlarla olan iletişimi, hitabeti, resmi ve toplumsal eylem arasındaki birliktelik bakımından babası Kral Selman Bin Abdulaziz’in hayatı ile ciddi benzerlikler gösteriyor. Veliaht Prens Muhammed bin Selman, babası Kral Selman’ın okulundan çok şey öğrendi. Öğrencilik yıllarından itibaren sorumluluk bilincine sahip birisiydi. Bu, onun üstünlüğüı, başarıya ve geleceğe uzanan yoldaki ilk adımı olduğunu anlamasını sağladı. Adı, Suudi Arabistan’daki okullar arasında ilk onda yer alıyordu. Babası ondaki başarı, üstünlük ve sorumluluk bilincini gördü. Sakinliği, sessizliği ve gençlere olan sevgisi ve yakınlığı ile tanınan Prens, Suudi toplumunun yüzde 60’ından fazlasını oluşturan gençliği, vatanın inşasında temel direkler olarak gördü ve en yüksek noktaya oturttu. Prens Muhammed bin Selman, uzmanlık alanı olan hukuk ile ticari, toplumsal ve hayra dayalı işleri harmanladı. Hedefi, Suudi gençliğini güçlendirmek, geliştirmek, teknik, sosyal ve kültürel alanlarda ilgilerini destekleyerek onları yaratıcılığa teşvik etmekti. Prens’in vatanına, hükümetine ve halkına hizmet etme noktasındaki görev aşkı konusunda sahip olduğu potansiyellere bakarsak, üstlendiği görev ve faaliyetlerde başarılı olduğunu görürüz.

Parlak Eğitim Geçmişi

Riyad’da eğitim gören Prens Muhammed bin Selman Bin Abdulaziz, ülke sınırlarındaki başarı listesinde ilk onda yer aldı. Eğitimi süresince çeşitli seminer ve turnuvalara katıldı. Riyad’daki Kral Suud Üniversitesi’nde hukuk eğitimi alan Prens, Siyaset Bilimleri ve Hukuk Fakültesi’ni ikincilikle bitirdi.

Yeni Veliaht Prens, 25 Nisan 2014’te, erken bir yaşta siyasi ve idari hayatın er meydanına atıldı. Önce onu Bakanlar Kurulu Üyesi Devlet Bakanı, Veliaht Divanı Başkanı ve Bakan Düzeyinde Özel Danışman olarak atayan Devlet kararı çıktı. Ardından Veliaht Özel İşleri Ofisi’ne denetçi ve özel danışman olarak atandı. Onun öncesinde Riyad Valisi’nin Özel Danışmanı ve Bakanlar Kurulu Uzmanlar Komisyonu Danışmanı olarak tayin edilmişti. Bunlara ek olarak, Riyad Rekabet Merkezi Genel Sekreterliği, Prens Selman Hayır Konutları Vakfı Uygulama Komitesi Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yaptı. Riyad Kuran-ı Kerim’i Ezberleme Kurumu Mali Kaynaklar Geliştirme Komisyonu Başkanlığı, Diriye’nin Gelişimi Yüksek Yürütme Komitesi Üyeliği, Riyad Yardımlaşma Dernekleri Yüksek Koordinasyon Konseyi Üyeliği gibi görevlerde bulundu. Kral Abdulaziz Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı’nın Özel Danışmanlığı’nı yaptı.

Prens Muhammed Bin Selman, Suudi hukuku ile özel olarak ilgileniyor ve en büyük hobisi de avcılık. Tüm bunlara ek olarak Uluslararası Profesyonel Dalış Eğitmenleri Birliği sertifikasına da sahip. Kendi ismini taşıyan Prens Muhammed Bin Selman Hayır Kuruluşu ‘Misk’u’l Hayriyye’yi’ kurdu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üzerine aldı. Yardım Kuruluşu’nun hedefi ‘iş, kültür, edebiyat, toplum ve teknik alanlarında Suudi gençliğini desteklemek suretiyle Suudi toplumunu yaratıcılığa teşvik eden projeleri geliştirmeye yardımcı olmaktır.

Prens Muhammed bin Selman’ın görev yaptığı makamlar

– Prens Selman Gençlik Merkezi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı
Merkez, Prens Selman Bin Abdulaziz’in girişimiyle Krallığın, gençlerin ve onların isteklerinin gerçekleştirilmesine dönük desteğini artırma ve böylece Krallığı geliştirmek amacıyla kuruldu.

– Prens Selman Hayır Konutları Vakfı Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Müfettişliği

Dernek, bir grup akademisyen, uzman sosyolog ve toplumun ileri gelenleri tarafından düşük gelirlilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruldu.

– Riyad Kuran-ı Kerim’i Ezberleme Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği

-Riyad Hafızlık Kursları Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği

-Riyad Yardım Kuruluşları Yüksek Koordinasyon Meclisi Üyeliği

– Riyad Okulları Yönetim Kurulu Başkanlığı

– Suudi Yönetim Derneği Onursal Başkanlığı

– Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Onursal Üyeliği

– Sanatçı, Sanatkâr Eller Derneği Onursal Üyeler Kurulu Başkanlığı

Veliaht Prens Muhammed bin Selman bu görevlerinden önce de İbn Baz Yardım Derneği Sekreterler / Yöneticiler- Yönetim Kurulu Üyesi, Riyad İyilik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, İbn Baz Evliliği Kolaylaştırma ve Aile Koruma Derneği kurucularından biri olarak hayır işlerinde görev aldı.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, üniversiteden mezun olması ile Bakanlar Kurulu Uzmanlar Heyeti Danışmanlığı göreviyle hükümet işlerine adım atması arasında geçen süreçte birçok şirket kurdu. 2009 yılında dönemin Riyad Valisi olan babası Prens Selman bin Abdulaziz’in Özel Danışmanı olarak atandı. Aynı zamanda Riyad Rekabet Merkezi’nin Genel Sekreterliği ve Kral Abdulaziz Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı’nın Özel Danışmanlığı görevlerinde bulundu, daha sonra Veliaht Özel İşleri Ofisi’ne danışman olarak atandı.

Veliaht olarak ilanı

2013 yılı mart ayında Veliaht ilan edildikten sonra Prens Muhammed bin Selman’ı Veliaht Divanı Başkanı ve Bakan Düzeyinde Özel Danışmanı olarak atayan Krallık kararı çıkarıldı. Buna ek olarak Prens Muhammed bin Selman, Diriye’nin Gelişimi Yüksek Yürütme Komisyonu’nun bir üyesi olarak görev aldı. Bu görevine ek olarak Devlet Bakanı atandığını duyuran bir Krallık kararı çıkarıldı.

Forbes’ten ödül

Forbes dergisi, Prens Selman Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı olarak Prens Muhammed bin Selman’ı 2013’te Yılın Lider Kişiliği Ödülü’ne layık gördü. Bu ödül, Prens Muhammed bin Selman’a genç girişimcilere destek olması ve Suudi gençliğinin başarılarını dünyaya gösterme çabasından dolayı verildi.