Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Suudi Arabistan’da, doğal koruma alanları oluşturuluyor | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz’in doğal hayatı korumaya verdiği önem kapsamında, doğal koruma alanları oluşturma ve bu alanları artırma projeleri hayata geçiyor. Ülkedeki doğal hayat ve bitki örtüsünü korumayı, aşırı avlanma ve otlatmaya sınır getirmeyi ve bununla birlikte doğa turizmini güçlendirmeyi hedefleyen bu proje kapsamında oluşturulacak doğal alanlar, halkın kullanımına da açık olacak. Kral Selman, bu amaçla Krallık Divanı’nda doğal alanları koruma komitesi kurulması ve bu komiteye divan tarafından bir başkan atanması talimatını verdi. Ayrıca, söz konusu doğal alanların da her biri için yönetim kurulları oluşturulmasını istedi.

Kraliyet talimatlarına göre, Bakanlar Kurulu’na bağlı Uzmanlar Meclisi, Doğal Koruma Alanları Komiteleri ve gerekli gördüğü ilgili kurumlarla koordineli olarak bu alanlar için gerekli olan düzenlemeleri 3 ay içinde tamamlayacak.

Kral Selman tarafından yayınlanan talimatlarda, doğal koruma alanlarının belirlenmesi, yönetim kurumlarının oluşturulması ve bu alanların isimlendirilmesine ilişkin şu bilgiler verildi;

1- Ravda Harim ve civar bölgeleri içeren doğal koruma alanının ismi “İmam Abdulaziz bin Muhammed Doğal Koruma Alanı” olacaktır. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Turki Bin Muhammed Bin Fahd Bin Abdulaziz getirilmiştir.

2- Muhazatu’s Sayd bölgesi doğal koruma alanına çevrilerek buraya “İmam Suud Bin Abdulaziz” ismi verilecektir. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na ise “Emir Abdullah Bin Bender Bin Abdulaziz” getirilmiştir.

3- Teysiye ve civar bölgeler, “İmam Suud Bin Abdulaziz” doğal koruma alanı kapsamında olacaktır. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na da Turki Bin Muhammed Bin Fahd Bin Abdulaziz getirilecektir.

4- El-Tenhat ve Hafs bölgeleri ile civar bölgeler, “Kral Abdulaziz” adı altındaki doğal koruma alanı içine girecektir. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na “Prens Abdulaziz Bin Suud Bin Nayef Bin Abdulaziz olacaktır.

5- Hanfa, el-Tabika ve Hurratu’l Hurra ile civar bölgeler, “Kral Selman Bin Abdulaziz” ismini taşıyan bir doğal koruma alanı kapsamında olacak.

6- NEOM ve Kızıldeniz projeleri arasında kalan bölge ise “Veliaht Prens Muhammed Bin Selman” adını taşıyan bir doğal koruma alanı olacak, bu alanın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Veliaht Prens Muhammed Bin Selman Bin Abdulaziz üstlenecektir.
Doğal koruma alanlarının oluşturulması, söz konusu bölgelerdeki çevrenin korunmasında ve geliştirilmesine katkı sağlayacak. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın doğal alanlardan birinin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı bizzat yapması, Suudi Arabistan’ın bu projelere verdiği önemi ortaya koyuyor.