Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

‘Suudi Arabistan’da İslam’ın Seçkin Kadınları’ | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Son dönemde çıkan ‘Suudi Arabistan’da İslam’ın Seçkin Kadınları’ kitabı, Arabistan’daki İslami kimliğe sahip seçkin kadınlar hakkında yapılan bir araştırmayı bizlere sunuyor. Hemcinsleri arasında geniş bir şöhrete ve genel bir tanınırlığa sahip olan vaize kadın örneklerinden bölümler sunan kitapta, toplumsal bilinç veya gerçekliğin yeniden üretilmesine, ne ölçüde katkıda bulundukları ve dini görüşlerini topluma ne kadar yansıtabildikleri hakkında bilgiler yer alıyor.

Suudi yazar Abdurrahman eş-Şugair’in kaleme aldığı kitap, Dubai’de bulunan El-Mesbar Araştırma Merkezi Yayınları tarafından 123 sayfa olarak çıkarıldı.

Yazar, vaize kadınların günlük hayattaki düşünce dünyasında temel bir rol oynadıklarına dikkat çekiyor. Yani toplumda etkili ve yeni bir üslup geliştirmek zorunda olduklarından ve bunun ardından insanların düşünceleri üzerindeki siyasi hegemonyadan bir pay edinmek, toplumu bu yaşam seçkilerinin vizyonuna ve bilginin otoritesine göre yönlendirmek zorunda olduklarından bahsediyor.

Kitap 4 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm tarihi giriş. Klasik ve modern dönemlerdeki seçkin kadınları ele alan bölüm, seçkin kadınların yetişmesindeki üç dönemi anlatıyor. İkinci bölüm, 1979 – 1990 yılları arasında kadınlarında artık sahneye çıktığı ve kadın savunuculuğunu içeren iki aşamadan bahsediyor. Üçüncü bölümde, 1991 – 2017 yılları arasında Riyad, Hicaz ve Doğu Bölgesinde, İslami kimliğe sahip seçkin kadınların ortaya çıkışı ele alınıyor. Dördüncü bölüm ise, cihatçı selefi kadınları ele alıyor. Yazar eş-Şugair kitabını, Suudi Arabistan’da seçkin kadınların geleceği için güzel temennilerde bulunarak sonlandırıyor.