Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Suudi Arabistan’da 25 devlet okulu özelleştiriliyor | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Suudi Arabistan’da başlayan değişim rüzgarından eğitim de payını alıyor. Ülkede özel okulların açılması için ilk adım atıldı.

Suudi Arabistan, özel sektörün rolünü harekete geçirmek ve kamu sektörü ile olan ortaklık düzeyini artırmak amacıyla, özel sektörün işleteceği 25 devlet okulunu devrederek ‘özel bağımsız okullar’ girişimini onaylamaya karar verdi.

Anlaşma, Ekonomi ve Kalkınma Konseyi’nin tavsiyesinin mütalaa edilmesinin ardından, Bakanlar Kurulu toplantısında yürürlüğe girdi.

Konsey, özel sektör tarafından işletilmesi için 25 devlet okulunun özelleştirilmesini onayladı. Eğitim sektörü denetleme komitesi bu girişimi, görevlendirilen sektörler için denetim komitelerinin çalışma kurallarında ve görevlerinde öngörülen hükümlere uygun olarak uygulayacak.

Bu yeni karar, Suudi Arabistan’da geçen hafta özel sektörün faaliyet alanını genişletmek amacıyla yeni bir ekonomi adımı olarak yapılan özelleştirme programı kapsamında belirlendi.

‘Özelleştirme Programı’; ulusal ekonominin performansını artırmak, verilen hizmetleri geliştirmek ve mümkün olduğunca fazla kullanılabilir hale getirmek adına, Suudi Arabistan’ın 2030 yılı için tahsis ettiği 12 vizyonundan biri kabul ediliyor. Ayrıca ulusal iş gücü için iş fırsatları da sunacak ve en yeni teknolojileri ve yenilikleri sağlamak için nitelikli girişimlerin de dâhil edilmesiyle ekonomik gelişmeyi destekleyecek.

Bağımsız Okullar Girişimi, eğitim sektörüne yönelik girişimlerin ilki sayılıyor. Bu transferin etkisinin de, Bakanlık programları ne olursa olsun, tahsis dosyası ve eğitim sektörünün girdi ve çıktılarının kalitesine katkısı konusunda belirgin olması bekleniyor.

Eğitim Bakanı Dr. Ahmed el-İsa geçen hafta, özelleştirme programının eğitim sektörü için yeni niteliksel bir güce katkıda bulunacağını söylemişti. Sektör ayrıca, 2030 vizyonunu gerçekleştirecek en önemli sektörlerden biri kabul ediliyor. Aynı zamanda iş fırsatlarını artıracak ve kamu ve özel sektörlerin ortaklığıyla ulusal ekonomiyi güçlendirecek.

Dr. İsa, özelleştirme programı ile alakalı olarak atılacak adımların, özel sektörün eğitim ekonomisine katılımını genişleteceğini söyledi. Bu adımlar ayrıca; okul taşımacılığı seviyesini iyileştirme, iş piyasasının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla profesyonel disiplinleri genişletme ve yeni öğretim yöntemlerini geliştirmenin de yanı sıra eğitim tesislerinin gelişimine de katkıda bulunacak.

2030 vizyonu doğrultusunda, ülkenin farklı bölgelerindeki eğitim binaları inşaatı sırasında da çalışma yapılacak. İsa, bu girişimin bakım, inşaat ve okulların devlete devredilmesi gibi konularda özel sektör katılım sisteminin takip edilmesine de olanak sağlayacağını belirtti.

İsa yaptığı açıklamanın devamında ise şöyle dedi: “Özel sektörün katılımıyla gerçekleştirilen okul binası inşa etme girişimi, öğrencilerin örnek bir çevrede eğitim almalarını sağlayacak olan devlet okullarının sayısında hızlı bir artışa yol açacaktır. Öğrenmeyi teşvik edecek ve genel eğitimi de iyileştirecektir. Özel sektörün okul inşaatlarını finanse etmesi, devlet eğitim sektörünü bina kiralamaktan da kurtaracaktır.”