Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Suudi Arabistan’daki paralel borsa hisseleri esas değerinin altında seyrediyor | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Açılışının üzerinden dört buçuk ay geçmesinin ardından küçük ve orta ölçekli şirketlere yönelik Suudi paralel borsası (Nomu), ana göstergesinin en iyi ve en hareketli durumu göstermesine rağmen esas değerinin yüzde 27.1’ini kaybetti.

Küçük ve orta ölçekli şirketlere yönelik paralel borsa göstergesindeki halihazırdaki düşüş bu yeni borsanın listelerinde bulunan küçük ve orta ölçekli şirketleri hareketlendirebilecek ilave nakit akışına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Özellikle de borsaya yeni katılan şirketler için yapılan listelemeler dolaşıma girmelerinden bu yana maksimum oranda bir düşüşe şahit oldu.

Suudi Arabistan anonim ortaklık şirketlerine dönüşmeleri adına küçük ve orta ölçekli şirketleri hareketlendirmek için en güçlü şekilde çalışıyor. Ve bu, sürdürülebilirliklerini garantileyen bir çaba. Aynı zamanda, ilave nakit akışı sağlanmasına yardım edilmesini kapsıyor. İlave nakit akışı, şirketlerin bir taraftan rekabet yeteneklerini artırmaları, bir taraftan da sermaye varlıklarının hacmini yükseltmeleri için bir imkân sunuyor.

Suudi finans piyasası şirketi Tedawul ise, ülkedeki finans piyasası heyetiyle işbirliği halinde, listelere ilave şirketlerin katılması yoluyla ve paralel borsada dolaşım hakkı olan yatırımcılar çemberinin genişletilmesine aracılık ederek paralel borsanın (Nomu) derinleşmesi için çaba sarfediyor.

Bu bağlamda, paralel borsa göstergesi Çarşamba günkü oturumunda 3 bin 642 puanla kapatarak yaklaşık 14 puan kazanç kaydedip yüzde 0.4 oranında yükselme bildirdi. Ortalama dolaşım değeri yaklaşık 2.5 milyon dolara ulaştı.

Bu hususta, paralel borsa Nomu, minimum listeleme gereklilikleriyle de öne çıkıyor. Ayrıca listelemeye yönelen şirketler için alternatif bir platform sayılıyor. Bu borsaya yatırım yapmak ise sadece nitelikli yatırımcılara mahsus.

Paralel Nomu borsası şirketlerin finansmanı için ekstra bir kaynak olmayı, sermayelerini artırmayı, bunun yanısıra varolan yatırım araçlarını daha fazla çeşitlendirmeyi ve finans piyasası heyetine yeni bir dosya sunduktan sonra ana borsaya geçme imkânı sağlayarak Suudi finans piyasasını derinleştirmeyi hedefliyor.

Bu bilgiler ışığında, Çarşamba günü Suudi ana borsası göstergesi yüzde 0.8 artış göstererek 7 bin 300 puan seviyesinin üstünde teamüller kaydedip 7 bin 307 puan seviyelerinde kapattı. Yaklaşık 61 puan hacmine ulaşan kar elde edildi. Ortalama nakit akışı değeri yaklaşık 3 milyon riyale ulaştı. (800 milyon dolar)

Bu gelişmeler Suudi Arabistan’ın geçtiğimiz dönemde finans piyasasını geliştirmeye yönelik birçok önemli adım attığı ve uluslararası piyasa göstergelerine göre listeleme fırsatlarını artırdığı bir dönemde geldi. Önceden de şirket listelerinde uluslararası hesap ölçeklerinin uygulanması kararının yanısıra, yabancı kaynaklı sermayelere getirilen şartların hafifletilmesi kararı alınmıştı.

Suudi Arabistan aynı zamanda finans piyasasının uluslararası piyasalara ayak uydurma seviyesini artırmaya yönelik önemli karaktere sahip başka kararlar da aldı. Bu kararlar küçük ve orta ölçekli şirketlerle ilgilenen paralel borsanın (Nomu) açılması ve sermaye kaybı yüzde elliyi aşan şirketlerin listelerinin iptal edilmesiyle uygulamaya geçecek. Bu durum şirket yönetimlerine daha fazla canlılık göstermeyi, karlılık elde etmeye daha istekli olmayı ve zarar etmekten kaçınmayı zorunlu kılıyor.

Suudi finans piyasası heyetinin bireysel yatırımcılar ve yerel piyasalardaki yatırım hazineleri ile yakınlık içinde çalıştığı düşünülüyor. Öyle ki piyasa heyeti yeni bir karar tasarısı ve oy verme ile görüş beyan etmede yatırımcıların önünde çalışmayı amaçlayan kurumlar ortaya atıyor. Yeni kararların düzenlemeleri yatırımcıların ortamlarında dikkate değer derecede kabul görüyor.

Bu hususta, Suudi Arabistan’ın gerçekleştirmiş olduğu “ülkenin 2030’daki görünümü” programı dahilinde ilan edilen finans sektörünü geliştirme programı yerli finans piyasasının geliştirilmesine ve dünyanın en büyük on finans piyasası arasına girilmesine yönelik önemli bir adım oldu.

Finans sektörünü geliştirme programı Suudi sermaye piyasalarının derinleştirilmesi, hacminin artırılması ve geliştirilmesini, çalışanların ve hizmet verenlerin tecrübelerinin iyileştirilmesini hedefliyor. Aynı zamanda Suudi finans piyasasının bölgesel açıdan Ortadoğu’nun başat piyasası olması, uluslararası bağlamda ise dünyadaki en büyük 10 piyasadan biri olması hedefleniyor. Milli iktisadın gelişmesini ve milli kazanç kaynaklarının çeşitlenmesini sağlayacak şekilde hem yerli hem yabancı yatırımcıları cezbedecek gelişmiş bir pazar olması da bu hedefler arasında. Çalışmanın kapsamında özel sektörün gelişimine katkı sağlamasındaki rolünü güçlendirmek adına mali kurumların (özel ve kamusal finansman hazineleri, bankalar ve sigorta şirketleri) geliştirilmesi de bulunuyor.