Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Suudi siyasetçiler ABD’deki Sürdürülebilir Toplumlara Doğru Geçiş Forumu’na katılacak | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

New York’ta düzenlenecek Sürdürülebilir Toplumlara Doğru Geçiş Forumu’nda Suudi Arabistan özel ve yerel kurumlarından birçok yetkili yer alacak.

Suudi Arabistan Planlama ve Ekonomi Bakanlığı Temsilcisi, 9-19 Temmuz tarhileri arasında Birleşmiş Milletlerin New York’ta düzenleyeceği ‘Sürdürülebilir Toplumlara Doğru Geçiş’ başlıklı foruma katılacak. Forumda ayrıca Krallık’taki yerel, özel sektör ve hükümet kurumlarının yanı sıra dernek temsilcileri de hazır bulunacak.

Düzenlenecek platformda su temini, herkes için sağlık hizmeti, modern ve güvenilir enerji hizmetlerinin herkese uygun olması, şehir ve yerleşim yerlerini herkes için güvenli hale getirme, sürdürülebilir üretim ve tüketim yöntemleri ele alınacak. Ayrıca ekosistemin korunması ve restore edilmesi, sürdürülebilir kullanımının güçlenmesi, çölleşmeyle mücadele, toprak reformu, biyolojik çeşitlilik kaybının önlenmesi, sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın etkinleştirilmesi ve uygulanma araçlarının güçlendirilmesi ile sürdürülebilir kalkınma hedefleri de görüşülecek.

Ekonomi ve Planlama Bakanlığı Yardımcısı Faysal el-İbrahim yaptığı açıklamada etkinliğe katılan tarafların sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada ilerleme kaydedilmesi konusunda ilk değerlendirmeleri yakın zamanda sunacağını belirtti. “Vizyon 2030 ve farklı programlar sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle büyük ölçüde aynı. Uluslararası toplumla işbirliği içinde bunları gerçekleştirmeye doğru sistematik olarak ilerliyoruz” ifadesini kullandı.

Üst düzey siyasi figürlerin katılım gösterdiği forum, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için en iyi uygulamaların yapıldığı ve her yıl düzenlenen uluslararası etkinlik olarak ön plana çıkıyor.

Sürdürülebilir kalkınma kapsamında gelecek nesillerin sosyal, ekonomik ve çevresel gelişim boyutlarını kapsayan ve 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi planlanan 17 hedef bulunuyor.