Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Taciz, artık edepsizlik değil bir suç | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Tacizin gayri medeni değil de medeni toplumların problemlerinden birini teşkil etmesi bir paradokstur. Asıl sorun ise tacizin nasıl önlenebileceğiyle ilgilidir.

Suudi Arabistan’da yeni bir adım atılarak yıllardır devam eden tartışmaların ardından taciz suçuyla mücadele kanunu yayınladı. Kral Selman bin Abdülaziz, İçişleri Bakanı’na tacizle mücadele tasarısı hazırlaması için talimat verdiği zaman bu tartışma ancak geçen yıl sona erdi. Sonunda yeni kanunla ilgili oturum tamamlandı. Kanun, Şura Meclisi’nin onaylanmasının ardından Kral Selman bin Abdülaziz’in başkanlığındaki Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildi.

Kanunun yayınlanmasıyla kadınlara araç kullanma izni veren kararname arasında dört haftalık bir süre var. Bu, kritik bir zamanda önemli bir adımdır. Fakat araç kullanmak, kanunda özel bir şekilde belirtilmedi. Aksine kanun, yaşamdaki bütün ilişkileri kapsıyor. Başkalarına dil uzatmanın elle saldırmak kadar incitici olduğunu hepimiz biliyoruz. Yeni kanun tasarısı; tacizin suç sayılması, 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi ki bu ceza, belirli durumlarda 5 yıla kadar uzatılabilir, insan haklarının koruması, mahremiyetin ve insan onurunun muhafaza edilmesi konusunda açık ve net ifadeler içeriyor.

Kanun, toplumu düzene sokup bireyleri özellikle de kadınları zorbalığa karşı koruyacağı için önemlidir. Binlerce kadın, araç kullanacağı için sokakta, medyada, sosyal paylaşım sitelerinde ve farklı platformlarda sözlü saldırılara maruz kalabilir.

Şu an binlerce kadın, şirketlerde ve ticari mağazalarda yeni çalışma alanlarına girdi. Suudi Arabistan’daki ataerkil toplum, bu duruma henüz alışmadı. Aynı zamanda bu durumu hala reddedenler var.

Yine kadınların sanat merkezlerine, sinema salonlarına, stadyumlara, ticaret merkezlerine ve diğer mekânlara girebilmesi için kapılar açıldı. Bütün bunlar, küfre, hakarete ve sözlü tehdide karşı kanunla korunması gereken şeylerdir. Ayrıca ortak çalışma mekânları, taciz durumlarına karşı hareket etme noktasında bir belirsizlik içeriyordu.

İşin tuhaf yanı taciz, bazılarının nazarında övülen bir eylemdi. Kanun, bir caydırma aracıdır. Amaç, kadının hor görülmesini engellemektir. Yeni kanunla birlikte olumsuz tarafsızlık yılları geride kaldı. Şu an taciz, suç sayılıyor ve cezası ağır. Kanun, toplumu yöneten bir otoriteye dönüştü. Artık başkaları üzerinde vesayete yer yok.

Yeni kanun, hükümetin cesur ve adil bir şekilde dâhil ettiği modernleşmenin ciddiyetini, kalitesini ve derinliğini vurgulamak için yeni Suudi Arabistan’ı ifade etmektedir. Hükümet, son iki yıldaki gelişmelerde gördüğümüz gibi erkeğe tanıdığı normal yaşam hakkını kadına tanımamıştı. Bu kanun, kadını desteklemek için kondu. Yeni tacizle mücadele kanununun yeni olmadığını hepimiz biliyoruz. Bilakis yeni kanun, dini, toplumun ahlakını ve asil değerlerini yansıtmaktadır. Öyle ki içerisine egzotik hastalıkların ve cahiliye naralarının karışmasının ardından toplumsal değerler, yasal bir çerçeveye ihtiyaç duymaya başlamıştı. Geçmişteki kültür, kadının ev dışında çalışmasını ya da yaşam sürmesini rezalet olarak görüyor. Dolayısıyla bu kültüre karşı çıkmak zordu. Bir kadına küfredilmesine ya da hakaret edilmesine kim razı olabilir? Güçlünün zayıfa karşı zorbalığını kim kabul edebilir? Kadınların mağazalarda çalışmasından endişe duyanların gerekçeleri, onların tacize uğrama korkusuydu. Bugün yeni kanun, bayanların senedidir. Egemen devletin kanunları, herkesin referans kaynağıdır.

Kanun, yaşamımızdaki diğer şeyler gibi gelişmekte. Tacizle mücadele, modernleşmenin ve düzenlemenin yapıtaşıdır. Kanun tasarısının kendilerine taciz uygulayanların kontrolünde çalışan zayıf çocukları ve özel ihtiyaç sahiplerini korumaya güçlü bir şekilde eğilim gösterdiğini gözlemledik.

Bundan böyle taciz, ihlal ya da edepsizlik değil bir suç sayılmaktadır. Bu suçla ilgili mahkemeler, hükümler, hapis ve para cezaları var.