Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

abdurrahman şalkam | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Fransız aklı ile İtalyan kalbi arasındaki Libya

Fransız aklı ile İtalyan kalbi arasındaki Libya

Tarih ve coğrafyanın yanı sıra politik, güvenlik ve ekonomik çıkarlar, siyasi hamlelerde belirleyici unsurlardır. Libya’nın kaderinde coğrafya, tarih boyunca sosyal ve politik gidişatının yazıldığı sayfa olmuştur. Bugün Libya, çeşitli boyutları olan bir iç çatışmadan...
Merak uyandırmayan Arap aydınları

Merak uyandırmayan Arap aydınları

Arap yazarlar, başka kültürlerden ödünç aldıkları birçok kavramı kendi dünyamızdaki edebi, siyasal, ekonomik ve sosyal alanları anlatmada kullanmaya başladılar. Rönesans, aydınlanma, modernite, diğer kelimeler kısıtlı ve dar bir alanda dolaşıma girdi. “Elit (aydın)”...
Arapların durumu… Kavramları gözden geçirme

Arapların durumu… Kavramları gözden geçirme

Halkların yaşayan, gelişen ve değişen varlıklar olduğu konusunda hemfikiriz. Zira zaman geniş olduğu gibi mekânın bileşenleri de tek düze değildir. Dolayısıyla bazen duraklar, bazen de ilerler ve gelişir. Bir Arap çıkmazı var. Aslında birden fazla çıkmaz var ama ilk...