Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Amr Musa | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Çıtkırıldım

Çıtkırıldım

Biz Mısırlıların ilginç ifadeleri vardır ve bu ifadeler aynı zamanda derin anlamlar içerir. Diyoruz ki falan kişi “çıt kırıldım”dır. Yani “ayakları üzerinde zor duruyor” demektir. Ve dilsel anlamı kırılgandır… Hatta çok kırılgan… Bu...
Amr Musa’nın hatırlattıkları…

Amr Musa’nın hatırlattıkları…

Ekmeğe benzeyen hatırat türleri vardır. İnsanlar, o hatıratı almak için sırada bekler. Şahsen “Kitabiyatı” elde etmek için beklemedim. “Bissan” kitapevi aracılığıyla Kahire’den iki nüsha sipariş ettim. Arapların Amr Musa’yla birlikte yaşadıkları bir dönem var. Bu...
Amr Musa: ‘Gelin, kitabımı okuyun’

Amr Musa: ‘Gelin, kitabımı okuyun’

Tecrübeli Mısırlı diplomat Amr Musa ilk hatıratını kaleme aldı. Dolayısıyla yazdığı hatıralar, medya ve politika alanında tartışmaları beraberinde getirdi. Amr Musa büyükelçi, bakan ve Arap Birliği’nin eski genel sekreteri olması hasebiyle, bölgenin pek çok sırlarına...