Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

borç | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Dünya devleri kamu borcu batağında

Dünya devleri kamu borcu batağında

Küresel ekonomik krizden bu yana birçok sorunla mücadele eden dünya ülkeleri, gerek merkez bankaları gerekse iç tüketim ve yatırımları destekleyen kamu teşvikleri ile büyüme problemine çözüm bulmaya çalıştı. Bu durum ülke borçlarında artışı beraberinde getirirken,...