Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

çoğrafya | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Tarih ve coğrafya arasında denge

Tarih ve coğrafya arasında denge

Yönetmen Tarık el-Eryan, bana, ‘Hücre’ filmi için, Muhammed Memduh’un oynağı rolü 90’lı yılların başında yıldız olan birisini, Ahmed İzz ile birlikte filmde canlandırmak için seçtiğini söyledi. Bu film yıldızı oynamayı kabul etti ancak isminin afişlere İzz ile...