Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Doç. Dr. Bekir Sami Karapolat | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Akciğer ameliyatlarında yeni teknik

Akciğer ameliyatlarında yeni teknik

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı tarafından akciğer ameliyatlarında geliştirilen yeni teknik, uluslararası alanda da kabul gördü. KTÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celal Tekinbaş...