Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

dünya varlık alemi | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Oslo’dan uzlaşma sürecine ‘Filistin’

Oslo’dan uzlaşma sürecine ‘Filistin’

Filistin mi zamanı yordu, zaman mı Filistin’i yordu? Dünya varlık alemine kanlı manevi ikiziyle geldi, Filistin efsanesi… Semavi dinlerin nurları burayı çepeçevre sardı ve inançlar, akıl ve bilek gücünü kullanarak birbirleriyle bu topraklarda mücadele ettiler....