Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

ebrehe | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Rohingya Yılı

Rohingya Yılı

Ortadoğu’daki tarihçiler bir yılı veya belki de bütün bir dönemi belirtmek için büyük felaketler anısını kullandılar. İslam öncesi Arap Adasından örnek verecek olursak,Ebrehe el-Habeşi’nin Kâbe’yi yıkmaya teşebbüs ettiği yıla “Fil Yılı” denmiş,...