Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

gelişim | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Özetle ‘gelişim’ nedir?

Özetle ‘gelişim’ nedir?

İlerleme ve gelişimin ne olup olmadığı hakkında kısa bir tanım sorarsanız, insanın doğaya mahkum bir yaratıktan, doğaya veya en azından bir bölümüne hükmeden veya kontrol eden bir efendiye dönüşmesidir derim. Sürekli gerçekleşen ve asla tamamlanmayan bir dönüşümdür...