Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

guvenlık | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Güvenliğin zorlukları ve başarıları hakkında

Güvenliğin zorlukları ve başarıları hakkında

Güvenlik, Maslow’un insanın ihtiyaçlar hiyerarşisindeki piramidinde piramidin başını çeker, yemek ve su dahil, diğer ihtiyaçların önüne geçer. Eskiden vatandaşın güvenliğini çarşı ağaları sağlardı; ev ve çarşıları dolaşır, gözlemler ve insanların güvenliğini...