Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

inanç | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Günümüz dünyasında inancın rolü

Günümüz dünyasında inancın rolü

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Kral Abdullad Dinler Arası Diyalog Merkezi, Suudi Arabistan’ın son yıllarda başlatmış olduğu girişimlerin en önemlilerinden biridir. Bu merkez, uluslararası düzeyde dinlerin mensupları arasında bir köprü kurmak, çoğulculuğu kabul...
Din ve inananlar arasındaki mesafeye dair

Din ve inananlar arasındaki mesafeye dair

Dr. Mesfer el-Kahtani arkadaşımız, Makasıd Fıkhı’na (Dinin hedeflediği ilkeler doğrultusunda içtihad etmeyi esas alan Fıkıh ekolüne) en çok ilgi duyan Suud âlimlerinden birisi. Bu konuda yazılmış pek çok kitabı ve onlarca makalesi bulunmakta. Ortaya koyduğu...