Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

ırkçılık | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Siyaset ve Nefret

Siyaset ve Nefret

Siyaset ve nefret meselesini ortaya atarak anlam bakımından zıtlığa atıfta bulunmayı amaçlamıyoruz. Siyaset, sevgi ya da muhabbet eylemidir. Aksine kastedilen şey şu ki siyaset, pragmatizme ve çıkarcılığa dayanan bir eylemdir. Siyaset, Max Weber’in rasyonalizm...