Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

İthal eşya | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
İthal eşya siparişlerine vergi düzenlemesi

İthal eşya siparişlerine vergi düzenlemesi

Bakanlar Kurulunun, “4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı”, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı...