Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

kamçı | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Popülizm… Söylem ve kamçı

Popülizm… Söylem ve kamçı

Olgular ve politik akımlar, fikir – eylem bazında tek düze değillerdir. Komünizm uzun yıllar boyunca Bolşevik devriminin Rusya tarafından şekillendirilmesinden, güçlü bir entelektüel ve politik güce dönüştürülmesinden önce kapalı forumlarda elitlerin...