Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

memun fendi | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Yeni dünya düzeni

Yeni dünya düzeni

Dünya liderlerinin, BM Genel Kurulunda yaptıkları konuşmalar, çizgileri oluşmaya başlayan yeni bir dünya düzeni ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un konuşması, bu yeni düzenin doğası ile ilgili var olan uluslararası...
Niçin geri kaldık?

Niçin geri kaldık?

Diğer milletlerden geri kalmışlığımızın sebeplerini açıklamaya çalışan pek çok teori var. Bu sorunu kültürel açıdan ele alanlar ilk göze çarpan isimlerdir. Bunlar arasında belki de en önemlisi Merhum Hişam Şarabi’nin ataerkil toplum üzerine olan teorisidir. Hişami...