Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

mişer ziyadi | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Avn, büyük meseleyi biliyor mu?

Avn, büyük meseleyi biliyor mu?

Lübnan’daki Nasrallah yanlılarından ziyade Avn akımından yaygaracıların anlamadığı ya da anlamak istemediği şey şu ki, bölgede cereyan eden olaylar sadece Lübnan meselesiyle ilgili değildir. Oysaki Hariri’nin akıbeti ve nerede olduğu, Lübnan meselesinin içindeki bir...