Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

mülkiyet | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Fikri mülkiyetin önemi

Fikri mülkiyetin önemi

Fikri mülkiyetin ekonomiye olan etkisini inkar etmek mümkün değildir. Ülkeler doğal ve insan kaynaklarını ihraç ettikleri gibi bilim ve tekniği de ihraç eder. Birçok ülkenin ihraç ettiği ürünler temelde Ar-Ge araştırmalarından elde ettikleri kazanımlara ve özelliklere...