Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Natalie Portman | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Teşekkürler Natalie Portman!

Teşekkürler Natalie Portman!

Uluslararası alanlarda ağırlığı veya ünü olan bir kişinin İsrail Devletine karşı tutum takınıp ‘Teşekkürler ama hayır!’ demesi kolay bir şey değil. Onurlandırma ve ödül verme karşısında teşekkür etmek tüm kültür ve geleneklerde iyi ahlakın göstergesi, hatta gereğidir....