Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

nefret | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Siyaset ve Nefret

Siyaset ve Nefret

Siyaset ve nefret meselesini ortaya atarak anlam bakımından zıtlığa atıfta bulunmayı amaçlamıyoruz. Siyaset, sevgi ya da muhabbet eylemidir. Aksine kastedilen şey şu ki siyaset, pragmatizme ve çıkarcılığa dayanan bir eylemdir. Siyaset, Max Weber’in rasyonalizm...
Dünyadan nefret ettiğinde

Dünyadan nefret ettiğinde

İngiliz yargıç Dennis Lloyd kanunların gelişimini özet olarak açıklamak istemiştir. Fakat onun “Kanun Düşüncesi” adlı kitabı bundan fazlasını sundu. Bilgiye ve insana ilişkin her tarihsel dönüşümün ana dinamiğini zekice yorumlamıştır; Efsanelerin çöküşü ve...
Nefret kuyusunda boğulmak

Nefret kuyusunda boğulmak

Barcelona’daki terör saldırısı Avrupa halkları ve Batı tarafından içinde ‘ırkçı’ ifadelerin boşaltıldığı bir nefret ‘kuyusu’na mı dönüştürülecek? Barselona’da yaşanan acı hadise, Avrupa’daki aşırı sağcılar tarafından ‘Batı Medeniyeti’ne’ yönlendirilmiş ‘yıkıcı’ bir...