Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Nitrojen | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Yerkürede yeni nitrojen kaynağı keşfedildi

Yerkürede yeni nitrojen kaynağı keşfedildi

Yerkürede tamamı atmosferden geldiği düşünülen nitrojenin dörtte birinin kaynağının, ana kayalar olduğu keşfedildi. California Üniversitesinin yaptığı araştırma, doğal eko-sistemlerde nitrojenin yüzde 26’sının kayalardan, geri kalanın atmosferden kaynaklandığını...