Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

sevgi | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Sevgi, ölümden daha güçlüdür

Sevgi, ölümden daha güçlüdür

“Kadınlar, oğullar, yığın yığın altın ve gümüşler, salma atlar, hayvanlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının menfaatleridir. Hâlbuki varılacak en güzel yer Allah’ın katındadır.” (Âl-i İmran,14.ayet) Allah...