Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

sigara | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Heyetler, toplantılar ve sigara!

Heyetler, toplantılar ve sigara!

Herhangi bir ülkeyi ziyaret ettiğiniz zaman şoförlerin yoldaki davranışlarının ya da park ve meydanlar ile halk otobüslerindeki temizlik düzeyinin söz konusu ülke halkının kültürü ve ahlakı hakkında size bilgiler verdiği söylenir. Çünkü siz, oturup her insanı ve her...
Sigara içmek bunama riskini artırıyor

Sigara içmek bunama riskini artırıyor

Güney Kore’de yapılan yeni bir çalışma, sigara içenlerde bunama (demans) riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Klinik ve Uygulamalı Nöroşirürji Dergisi’nde yer alan araştırma sonuçlarına göre sigarayı uzun süre önce bırakanlarda sigara kullanmaya devam...
Tütün ürünlerinde vergi artırılacak

Tütün ürünlerinde vergi artırılacak

Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında, tütün ürünlerindeki vergilerin artırılması için ulusal politikalarla uyumlu vergi ve fiyat politikası uygulanacak. Tütün ürünlerindeki vergilerin artırılması için ulusal politikalarla uyumlu vergi ve...