Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

silah ilişkileri | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Para, petrol ve silah ilişkileri

Para, petrol ve silah ilişkileri

Devletler arasındaki ilişkiler çıkarlara dayalıdır prensibi, siyasetin anlaşılmasında geçerli olan ve yinelenen bir ifadedir. Riyad’ın Washington ile ilişkisi bölgenin en köklü ve kalıcı ilişkisi olmasına rağmen, Suudi Arabistan’ın ABD ile olan ilişkileri de bu...