Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

soyut | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin
Soytarıdan öğüt al

Soytarıdan öğüt al

Avrupa’nın kral ve prensleri, maiyetlerinde süslü ve komik elbiseler giyen, başına zil takan, aptal, kaçık ve arsız gibi görünen ve “soytarı” diye adlandırılan zarif bir karakter bulundururlardı. Sarayda sınırsız dolaşma, gezme ve söz söyleme konusunda soytarıya...